MRE Metropoolconferentie

7 oktober 2020

Woensdagavond 7 oktober was er een digitale MRE-Metropoolconferentie met als centraal thema het Werkprogramma 2021. De afgelopen tijd is door de 21 aangesloten gemeenten gewerkt aan een Concept-Werkprogramma 2021. Hierin staat wat we binnen de MRE-regio volgend jaar samen doen aan de regionale thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Het concept wordt nu voorgelegd aan de 21 gemeenteraden.

Een tweede gedeelte van de bijeenkomst was ingeruimd voor informatie over de voortgang van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven. Het doel van het MIRT-onderzoek is inzicht in de urgentie, aard, omvang, en aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid in de Brainportregio. Op basis van dit beeld worden strategische hoofdkeuzes gemaakt. Uiteindelijk komen er maatregelen die erop zijn gericht dat de Brainportregio ook in de komende 20-jaar haar koppositie op economisch terrein zal behouden en waar mogelijk versterken.

Uiteraard was ook PNL vertegenwoordigd bij deze digitale bijeenkomst, die helaas niet geheel vlekkeloos verliep.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.