Motie stop ontwikkeling zonneparken aangehouden

19 maart 2021

Eén van de onderwerpen die tijdens de raadsvergadering van 18 maart het meest langdurend werden besproken was de motie van PNL over het stoppen van de ontwikkeling van zonneparken en eventuele plaatsing van windturbines. Uiteindelijk werd de motie niet in stemming gebracht, maar werd wel bereikt dat er een extra discussie komt over hoe hier verder mee om te gaan. Deze zal plaatsvinden tijdens de commissievergadering Algemene Zaken in april.

Reden voor PNL om de motie in te dienen is het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk van Enexis. Hierdoor krijgen initiatiefnemers die meer dan 200 zonnepanelen op hun bedrijfsdak willen leggen geen toestemming meer. Aangezien PNL (en eigenlijk iedereen) de zogenaamde zonneladder wil volgen (eerst zonnepanelen op daken en pas daarna eventueel op land), vinden wij dit een onwenselijke ontwikkeling.

Omdat uitvoeren van de motie wellicht juridische consequenties kan hebben voor de gemeente Laarbeek (financiële claims), wordt dit nu eerst uitgezocht. Tijdens de commissievergadering in april komt de wethouder met een compleet overzicht van juridische consequenties en de stand van zaken rond de 3 nog te vergunnen zonneweides. De gemeenteraad kan hierna besluiten hoe hiermee wordt omgegaan.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.