Motie CDA-PNL bestrijding exotische planten aangenomen

12 november 2021

Op initiatief van het CDA hebben deze partij en PNL tezamen succesvol een motie ingediend voor de aanpak van de bestrijding invasieve exoten. Dit zijn planten als b.v. de Japanse Duizendknoop en de Reuze Berenklauw. Dit soort onwenselijke planten verspreid zich snel en overwoekert inheemse plantensoorten. De motie zet het college aan tot het nemen van een aantal acties.

De acties die het college gevraagd wordt te nemen zijn: Afstemming te zoeken met andere overheden met gronden in Laarbeek, zoals Rijkswaterstaat, provincie en Waterschappen, over de bestrijding van exoten als Japanse Duizendknoop en Reuze Berenklauw; Inwoners en bedrijven voor te lichten over de risico’s van verspreiding van snoeiafval/maaiafval van deze exoten; Te onderzoeken waar in Laarbeek haarden zijn van deze exoten en dit in kaart te brengen; Te onderzoeken in welke vorm en omvang bestrijding van de exoten gewenst is en de gemeenteraad hierover te informeren.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.