MooiLaarbeekKrant artikel PNL

5 maart 2020

In de MooiLaarbeekKrant van 5 maart heeft de fractie van PNL dit artikel geschreven:

Beruchte blauwe enveloppe gemeente Laarbeek zorgt voor kater!

Nu de beruchte blauwe enveloppe op de deurmat is gevallen wordt pas echt duidelijk dat we als Laarbeekse inwoners fors meer moeten gaan betalen. De totale woonlasten stijgen gemiddeld met 31.4% (vereniging Eigen Huis). Dat is €220 per jaar meer dan in 2019. Hier komen alle andere premie- en prijsstijgingen nog eens bovenop.

Vooral de extreme ozb-stijging is ons een doorn in het oog. Gemiddeld gaan huiseigenaren 33.6% meer betalen. Juist deze verhoging was onnodig geweest wanneer de gemeenteraad de moed had gehad te bezuinigen. Het is geen loze kreet, PNL wilde dit echt! We hebben dat laten zien door bij onze standpunten te blijven en vervelende bezuinigingsvoorstellen te doen. Deze voorstellen waren er echt niet om er als partij populairder door te worden, want dat lukt nooit als je bezuinigt. Dat we er onze wethouder door verloren was ook niet bepaald onze bedoeling. Wel het gevolg van het vasthouden aan eigen standpunten en verkiezingsbeloften.

Het vreemde is dat bij de behandeling van de kadernota 2020 (het startpunt van de begroting) een meerderheid van de gemeenteraad (10 zetels ABL, de Werkgroep, CDA en PvdA) akkoord ging met een aantal, door het college, voorgestelde bezuinigingen. Toen er vervolgens een financiële meevaller kwam vanuit Den Haag werden een aantal bezuinigingen geschrapt en de lasten iets verlaagd. PNL wilde de lasten echter veel verder verlagen door zo dicht mogelijk richting de, na de vorige verkiezingen door alle partijen afgesproken, 3% ozb-stijging te gaan. Wij kwamen daarom terug met o.a. de eerder voorgestelde bezuinigingen (waarmee de gemeenteraad akkoord was), echter dan met lagere bedragen. Plotseling waren alle andere partijen tegen deze bezuinigingen, en dus voor de absurde lastenverzwaringen. Deze verhoging is blijvend en moet voortaan ieder jaar worden betaald, nog afgezien van nieuwe stijgingen. Wij vinden deze gang van zaken nog steeds volstrekt ongeloofwaardig. Dit soort besluiten heeft onzes inziens niets te maken met het beste voor de inwoners willen, maar is veel meer gedreven door politieke belangen (PNL een kopje kleiner maken). Wij gaan hier niet in mee en blijven per voorstel bekijken wat in onze ogen (en van onze achterban) het beste is voor Laarbeek, ongeacht de consequenties voor onszelf.

Samen kunnen we iets doen aan het beleid van de afgelopen jaren. Daar moeten u als inwoner en wij als PNL echter nog wel even 2 jaar voor wachten……..!

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.