Metropoolconferentie MRE

25 maart 2021

Voor bestuurders en raadsleden van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) stond woensdagavond 24 maart een Metropoolconferentie op de agenda. Tijdens de digitale bijeenkomst werd o.a. teruggekeken naar wat in 2020 is gerealiseerd. Ook werd gesproken over de gevolgen van de Coronacrisis.

Het grote thema tijdens de bijeenkomst was ‘economie en brede welvaart’. Wat Corona betreft werd verteld dat onze regio tot op heden veel beter door deze crisis heen komt dan eerder is voorspeld. Hoewel er veel bedrijven en inwoners zijn die het financieel heel moeilijk hebben, is het opvallend dat er onder bedrijven minder schulden blijken te zijn dan 1-2 jaar geleden. Ook hypotheken worden vaker afgelost en de regionale werkeloosheid is het laagste ooit.

Wat brede welvaart betreft blijkt uit onderzoek dat veel mensen ongezond leven. In onze regio heeft 50% van de mensen een te hoog lichaamsgewicht. Op allerlei gebieden die te maken hebben met brede welvaart scoren lager opgeleide mensen veel slechter, dan mensen met een hogere opleiding. Ook hun levensverwachting (te bereiken leeftijd) is aanzienlijk lager.

Opvallend was ook de uitspraak van VNO-NCW voorzitter Eric van Schagen, dat inclusiviteit en duurzaamheid niet samen moeten gaan. Mensen die het wat minder hebben kunnen de doelen op het gebied van duurzaamheid niet betalen.

Als tips werd door de sprekers meegegeven dat Brainport niet alleen economisch gedreven zou moeten zijn, maar dat ook meer naar brede welvaart gekeken moet worden. Dit als bijdrage aan inclusiviteit. Ook werd gezegd dat onze regio kwetsbaar is, omdat bijna 100% van de energiebronnen uit het buitenland komen. De Regionale Energie Transitie (RES) is volgens hen daarom heel belangrijk. Tenslotte vindt men investerend de crisis uitkomen belangrijk en zou de arbeidsmarkt vraag gestuurd moeten werken (inclusief omscholing).

Namens PNL namen Wim van Dijk en Ronnie Tijssen deel aan de bijeenkomst.

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.