‘Lokale politiek is best lastig’

8 maart 2019

Deze week heeft de PNL fractie weer een stukje gepubliceerd in de MooiLaarbeekKrant. Dit keer geschreven door Ronnie Tijssen. De titel: ‘Lokale politiek is best lastig’.

Ruim een jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kan ik voor mezelf concluderen dat lokale politiek best lastig is. Ik dacht altijd veel over onze mooie gemeente te weten. Nu pas ben ik erachter gekomen dat er veel meer is dan je vanachter de keukentafel ziet en denkt. Hoe moeilijk het vaak is om te beslissen over zaken die heden en toekomst, organisaties en bedrijfsleven, vrijwilligers en professionals, en dus ons allemaal, raken.

Hoewel het in Laarbeek best goed gaat, zijn er ook veel punten van zorg. Vaak zaken waar inwoners direct mee te maken hebben, maar dikwijls ook onderwerpen die niet meteen zichtbaar zijn. Natuurlijk is de energietransitie en de kosten hiervan één van die punten. Waar veel inwoners zich ook zorgen om maken zijn leefbaarheidszaken als b.v. de veiligheid en verkeersoverlast in hun straat, beschikbaarheid van voldoende- en juiste woningen (is een landelijk probleem), de algemene veiligheid in de gemeente, de bereikbaarheid van Laarbeek (zoals drukke punten als Beekse brug, maar ook te drukke wegen in de kernen).

Wat ook steeds duidelijker wordt is een oplopend tekort aan vrijwilligers. Niet alleen bij verenigingen en organisaties, maar ook het aantal personen dat mantelzorg verleent. Dat zoon of dochter kan gaan sporten of naar de scouting kan gaan om zich te vermaken, vinden we allemaal heel normaal. Dat geldt ook voor de organisatie van grote- en kleine evenementen. Zelf een vrijwillige bijdrage hieraan leveren vinden velen blijkbaar steeds minder vanzelfsprekend. Ongetwijfeld zijn hier allerlei goede oorzaken voor aan te wijzen. Willen we de leefbaarheid echter op peil houden, het verenigingsleven en de evenementen behouden, blijven zorgen voor diegenen die dat nodig hebben, en de gehele waslijst van zaken waar vrijwilligers bij betrokken zijn ‘in de lucht houden’, dan moet er op korte termijn wel iets gebeuren.

Misschien wel het meest belangrijk onderwerp is de zorg. Veel zaken worden vanuit ‘Den Haag’ opgelegd of zijn ondergebracht in gemeenschappelijk regelingen (samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten). De invloed die we als lokale politiek hierop hebben is beperkt, terwijl hier wel heel veel belastinggeld naartoe gaat. De kosten ervan lopen -in geheel Nederland- uit de hand en tot op heden is er nog niemand die de ultieme oplossing hiervoor heeft.

Al met al blijkt dus ook lokale politiek minder eenvoudig te zijn dan velen -waaronder ikzelf in het verleden- wel eens denken.

Namens Fractie PNL
Ronnie Tijssen

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.