Lokale Energie Strategie

30 september 2022

Veel discussies en vragen gingen vooraf aan de behandeling van een drietal besluiten over de Laarbeekse energiestrategie, op donderdag 29 september. De nu aangenomen gewijzigde ‘Lokale Energie Strategie Laarbeek’ (hoe willen we lokale energiedoelstellingen behalen?) geeft onzes inziens een reëel inzicht in hoe we in Laarbeek verder willen -en vanwege een aantal beperkingen kunnen- met de energie omvorming. Na intensief overleg met inwoners uit de directe omgeving is ook besloten op dit moment niet verder te gaan met het onderzoek naar eventueel plaatsing van windmolens in het (zoek)gebied Lieshoutse Heide. Dit zegt overigens niets over eventueel toekomstige plannen voor plaatsing van windmolens in Laarbeek. Voorwaarde zal echter wel altijd zijn dat de omgeving hierachter moet staan. Onze PNL-fractie heeft dan ook zonder bedenkingen ingestemd met de 3 gevraagde besluiten. Meer details hierover zijn hier te lezen (kijk bij agendapunt 11): https://channel.royalcast.com/laarbeek/#!/laarbeek/20220929_1

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.