Laatste Raadstafel21

17 december 2021

De Raadstafel21* heeft woensdag 15 december o.a. gesproken over de stand van zaken omtrent de Transitie Landelijk Gebied en de zienswijze en reactie op het MRE (Metropoolregio Eindhoven) Werkprogramma 2022 en Ambitiedocument t.b.v. Samenwerkingsakkoord. Tevens is er verkennend gesproken over het slim combineren van bijeenkomsten van de Metropoolregio en de subregio’s. Wim van Dijk (PNL) is één van de twee Laarbeekse leden van de Raadstafel21.

Bij het thema Transitie Landelijk Gebied werden de aanwezigen meegenomen in de voortgang. Welke stappen zijn er gezet? Waar gaan we de komende jaren op inzetten? Wat hebben de leden van Raadstafel21 nodig hebben om hun rol goed te vervullen? Er werd tevens ingegaan op de aanwijzing van de Peel tot NOVI (Nationaal Omgevingsvisie ) gebied**. Dit is feitelijk het stroomgebied van rivier de Aa tot over de grens van Limburg.

Bij het onderwerp omtrent de verkenning van het slim combineren van bijeenkomsten van de Metropoolregio en de subregio’s kwamen 2 hoofdonderwerpen aan de orde: het beslag op de tijd van raadsleden en het helder maken van de verschillen tussen de samenwerkingsverbanden.

Afgesproken is verder dat er een overdrachtsdossier komt, zodat nieuwe raadsleden die toe willen treden tot de Raadstafel21 beter geïnformeerd worden. Voor wat betreft het werkprogramma en het ambitiedocument is, na opmerkingen hierover door Laarbeekse raadsleden, door Wim van Dijk aangegeven dat doelen en vooruitgang beter bekend moeten worden gemaakt. Dit was de laatste bijeenkomst voor de Raadstafel21 in deze raadsperiode.

*Raadstafel21 is het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven. Informatie-uitwisseling, kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad zijn de belangrijkste rollen van de leden.

**Een NOVI-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.