Laarbeek zakt flink in benchmark gemeenten

25 januari 2021

De gemeente Laarbeek is liefst 77 plekken gezakt op de lijst waarin alle Nederlandse gemeenten op financieel gebied vergeleken worden. In 2018 stond Laarbeek bij gemeente tot 25.000 inwoners nog op plek 33 (van 127). In de benchmark 2021 is Laarbeek gezakt naar plek 110. Daarmee laat het in onze regio alleen Nuenen nog achter zich. Son & Breugel is op plek 2 geëindigd. Van de peelgemeenten staat Asten op plek 19 en Someren op 21.

BDO Accountants & Adviseurs heeft voor de tweede keer alle Nederlandse gemeenten langs de financiële meetlat gelegd om tot een ranking per gemeente te kunnen komen. Hierbij zijn de cijfers uit de gepubliceerde jaarrekeningen over 2019 gebruikt.

De benchmark geeft aan dat de financieel positie dus wel degelijk flink minder is geworden. Het Laarbeeks college horen we alleen maar zeggen dat de gemeente er financieel goed voorstaat. Inderdaad kan de gemeente, zoals uit de benchmark ook blijkt, nog steeds aan al haar financiële verplichtingen voldoen. De gepresenteerde begrotingen voor de komende jaren zijn volgens PNL echter financieel zeer kwetsbaar. Dat wordt nu al bevestigd door de nieuwe cijfers voor de komende jaren, na verrekening van de decembercirculaire. Naast 2022 beland ook 2023 hierdoor in de negatieve cijfers, terwijl 2021 en 2024 nog net positief blijven. De decembercirculaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de komende jaren. Wij zien Laarbeek helaas niet snel weer beter presteren in de genoemde ranglijst. Zelfs niet na de extreme OZB-stijging van 28% in 2020 en de overige lastenstijgingen.

Het gehele rapport is hier te downloaden: https://www.bdo.nl/nl-nl/nieuws/2021/bdo-benchmark-nederlandse-gemeenten-2021-financiele-situatie-onhoudbaar-ps-dzb-bmz-gem-lo-21

#pnl #laarbeek #beekendonk #aarlerixtel #mariahout #lieshout #benchmark #financien #decembercirculaire

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.