Laarbeek weg bij Rabobank

7 oktober 2016

De gemeente krijgt een nieuwe huisbankier: de BNG. Waarom? De Rabobank had de gemeente laten weten dat de tarieven verhoogd zouden worden naar de standaardtarieven van de bank: totaal ca. € 6.500,00 meerkosten per jaar. Het college heeft daarom bij de BNG geïnformeerd naar de tarieven, en die bleek wat goedkoper. Geen nieuwe aanbesteding, geen andere banken gevraagd voor offerte, en de Rabo werd bedankt. Wat het college niet meegenomen heeft bij hun besluit, is de maatschappelijke betrokkenheid van de bank.

Bekend is dat de BNG voor het lokale verenigingsleven 0 betrokkenheid heeft. Maar heel veel verenigingen en organisaties krijgen, elk jaar weer, sponsorgelden van de lokale Rabobank.
Dat is een veelvoud van de kosten die de Rabobank aan de gemeente berekent. Ook activiteiten van de gemeente, bijvoorbeeld ‘juni watermaand’, worden mede gesponsord door de Rabobank. Op jaarbasis veel meer dan die meerkosten.

Gelukkig is door de Rabobank toegezegd dat het lokale verenigingsleven geen negatieve gevolgen zal ondervinden van het einde van het huisbankierschap van de Rabo. Toch vinden we het jammer dat het college besloten heeft het contract op te zeggen; zo wordt weer een lokaal bedrijf aan de kant gezet. Hoe de cofinanciering gaat lopen voor activiteiten van de gemeente, blijft een vraag. Maar het is zeer wel voorstelbaar dat deze sponsorgelden drastisch terug zullen lopen, wat dan toch ook weer de lokale verenigingen raakt. Het lijkt er op dat het college dit besluit genomen heeft, zoals een oud spreekwoord luidt: ‘penny wise and pound foolish’.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.