Laarbeek start met nieuwe vergaderstructuur

15 oktober 2021

Vanaf de start van de nieuwe raadsperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 20222, start Laarbeek met een nieuwe vergaderstructuur. Het systeem met de traditionele commissievergaderingen komt daarmee te vervangen. Hiervoor in de plaats komt een structuur met een beeldvormde, oordeelsvormende en besluitvormde vergadering, waarbij meer inbreng vanuit de inwoners mogelijk wordt. Hiermee gaat een PNL-verkiezingsitem uit 2018 in vervulling.

Na de verkiezingen van 2018 hebben de 5 partijen afgesproken na te denken over mogelijkheden van democratische vernieuwing. Doel daarvan was om de inwoners en de eigen achterban meer en actiever bij de politiek te betrekken. Daarnaast bestond de wens om de verschillende fasen van het besluitvormingsproces beter tot hun recht te laten komen door middel van het zogenaamde BOB-model (beeldvorming – oordeelsvorming – besluitvorming). In augustus 2018 is afgesproken dat een werkgroep van enkele raadsleden, met Ronnie Tijssen namens PNL, zich zou buigen over de vergaderstructuur. Een voorstel van de werkgroep is begin 2020 voorgelegd aan de commissie Algemene Zaken. Op basis van de gemaakte opmerkingen is de werkgroep verdergegaan met het uitwerken van een nieuw vergadermodel. Vanwege de coronacrisis heeft dit proces wat vertraging opgelopen. Het aangepaste voorstel, dat al in de achterban van de verschillende fracties was besproken, is nu door de gehele gemeenteraad aangenomen.

Als PNL zijn wij hier heel blij mee, omdat een wens daarmee in vervulling gaat. Of het gekozen systeem later aanpassingen behoeft en het inderdaad het beste is voor Laarbeek zal in de praktijk moet gaan blijken.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.