Laarbeek krimpt!

31 juli 2017

Afgelopen week zijn de plannen voor 2018 in de gemeenteraad besproken. Als PNL hebben wij aandacht gevraagd voor het probleem van de bevolkingskrimp waar Laarbeek mee geconfronteerd wordt. Met name het aantal jongeren daalt in onze ogen verontrustend.

Bevolkingskrimp kan grote gevolgen hebben. Zo maakt een vergrijzende bevolking een gemeente minder aantrekkelijk voor bedrijven. Met verlies van banen tot gevolg. Ook scholen, winkels en andere voorzieningen, maar ook verenigingen, kunnen onder druk komen te staan.

De grootste uitdaging in onze ogen is dan ook de bevolkingskrimp om te zetten in groei.. Iets wat andere gemeenten in de omgeving wel lukt. Echter nu ziet de prognose voor Laarbeek er somber uit. Doordat jongeren (noodgedwongen) verhuizen naar steden en/of omliggende gemeenten vanwege onvoldoende betaalbare woningen, vergrijst de bevolking in Laarbeek in hoop tempo. Een gemeente met veel oudere inwoners kan minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het niet verkopen van toch volop beschikbare bedrijventerreinen. En niet voldoende bouwen heeft tot gevolg dat er van de provincie minder gebouwd mag worden. Bovendien helpt het voor Laarbeek ook niet dat de bereikbaarheid slecht is. Zo wordt de, in onze ogen, voor de hand liggende keuze van 2×2 baans weg van Veghel naar Asten door het huidige college en de coalitiepartijen afgewezen.

Om het tij te keren hebben wij diverse punten aangedragen om de krimp om te zetten in groei.

  • Bouwen, bouwen , bouwen in alle kernen. Vooral starterswoningen, koop én (sociale ) huur. In Lieshout en Aarle-Rixtel is de afgelopen jaren te weinig gebouwd.
  • Verlaging lasten voor huidige en toekomstige inwoners. Laarbeek aantrekkelijk maken om er zich te vestigen.
  • Verbeteren van de bereikbaarheid van Laarbeek. Een goede verbinding naar de snelwegen en de steden maakt het wonen in Laarbeek een stuk aangenamer. Dus blijven inzetten op het realiseren van 2×2 baans Veghel-Asten
  • Het meer aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen in Laarbeek, waarbij een goede bereikbaarheid een basisvoorwaarde is.

Echter nu blijkt dat de andere partijen in de gemeenteraad vast blijven houden aan hun koers. Een koers die leidt naar hogere lasten en krimp en vergrijzing van de bevolking. Zeker geen goed vooruitzicht voor Laarbeek.

Het komend jaar is er dus duidelijk iets te kiezen om de krimp voor Laarbeek te stoppen.

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.