Laarbeek in het rood

19 juli 2016

Tijdens de algemene beschouwingen van 7 juli hebben alle politieke partijen hun ideeën uitgesproken over de plannen voor het komende jaar. Over een groot gedeelte was PNL positief gestemd, maar bij een aantal wezenlijke onderwerpen waren wij genoodzaakt kritisch te zijn. De financiële situatie is namelijk niet meer zo rooskleurig als voorheen. Ter illustratie: de OZB is verhoogd met 13%, diverse leges zijn verhoogd met 13% of 15% en de  reserves worden niet meer aangevuld met rente  waardoor deze op termijn minder waard worden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een lange rij ingrepen om de meerjarenbegroting uiteindelijk in evenwicht en op termijn sluitend te krijgen. En dan nog, nadat er zoveel lucht uit de begroting is gehaald, wordt er de komende drie jaar nog twee miljoen euro meer uitgegeven dan er binnenkomt. De cijfers hebben er in Laarbeek nog nooit zo slecht uitgezien. In 2020 houden we pas iets over doordat opnieuw de OZB wordt verhoogd. Nu met 3%. Zonder die verhoging zou ook in 2020 de gemeente 72 duizend euro meer uitgeven dan er binnenkomt.

Daarbij bestaat er een grote kans dat Laarbeek het toch met veel minder geld van het Rijk moet doen dan verwacht. Laarbeek heeft becijferd dat we het met 140 duizend euro minder moeten doen dan waarop was gerekend. Daarmee schieten de cijfers ineens allemáál in het rood.

Kortom: de tekorten die deze periode zijn ontstaan worden structureel aangevuld met lastenverhogingen voor Laarbeekse inwoners. PNL zou liever zien dat de gemeente iets aan de uitgaven doet. Helaas is onze motie hierover afgewezen. Daarom komen wij tijdens de behandeling van de begroting met een eigen voorstel om de lastendruk in Laarbeek te verminderen.

Toch kon PNL ook positief zijn over veel andere punten tijdens de vergadering. Samen met ABL heeft PNL bijvoorbeeld samengewerkt om uiteindelijk een motie bijna unaniem aangenomen te krijgen. De inzet van deze motie was om nog niet uitgegeven geld van de zorg, te reserveren en zo uiteindelijk weer ten goede te laten komen aan de zorg. Zo wordt geld voor de zorg niet uitgegeven aan de spreekwoordelijke stoeptegels. Ook zouden wij ingestemd hebben met de motie van het CDA om het college te verzoeken om stevig op te komen in de regio voor de verbreding van de n279 van Asten tot Veghel. CDA koos er echter voor na toezeggingen van de wethouder de motie niet in stemming te brengen.

Dit zijn goede voorbeelden van samenwerking tussen coalitie en oppositie die wij graag vaker terug zouden willen zien in de raad. De inwoners zijn namelijk gebaat bij een MooiLaarbeek, en de verhoudingen in de raad zijn daaraan ondergeschikt. Hopelijk kunnen we door middel van goed samenwerken de rode cijfers weer zwart maken. Zonder lastenverhoging natuurlijk.

Fractie PNL

 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.