Korte raadsvergadering 21 juli

22 juli 2022

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 juli hebben we ingestemd met de slechts 3 echte agendapunten waarover een besluit moest worden genomen. Het gaat hierbij om de vaststelling van een gewijzigde vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Bijenweg 2 – Pater van der Burgtweg 3 in Beek en Donk, en -omdat ingediende zienswijzen aanleiding gaven tot aanpassing van het bestemmingsplan- de gewijzigd vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Biezen 3’. Het derde en meest besproken agendapunt waarmee we instemden betreft het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Lekerstraat in Beek en Donk. Hierover is veel overleg geweest, zijn alle betrokken partijen gehoord en er is uitvoerig over gesproken in de commissie Ruimtelijk Domein.

Een motie over bescherming van dassen aan de Lekerstraat en omgeving, ingediend door het CDA, kreeg onze steun niet. Wethouder van den Berkmortel had hier eerder al toezeggingen over gedaan en dit ook inderdaad opgepakt. De motie was daarom overbodig.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.