Kort – Raadsvergadering 3 oktober

4 oktober 2019

Vooraf aan de raadsvergadering van 3 oktober maakten de gemeenteraadsleden kennis met de jeugdgemeenteraad van Laarbeek. Hierbij presenteerden zij tevens hun plannen voor de komende periode. Er zijn 4 projectgroepen die ieder een onderwerp voor hun rekening nemen: verkeersveiligheid, natuur, zorg voor elkaar, en sport.
 
Inhoudelijk ging het tijdens de goedbezochte raadsvergadering vooral over de stand van zaken rondom Vierbinden en het burgerinitiatief ‘Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek’. Een amendement van PNL (later omgezet in een motie omdat dit ‘technisch’ de enige mogelijkheid bleek te zijn), is aangehouden. Het behelst een opdracht aan het college om het beheer van de gemeenschapshuizen binnen Laarbeek te houden (lees: bij de initiatiefgroep). Het college gaat nu, na beoordeling van de ingediende plannen van de 3 belangstellende partijen, een besluit nemen welke partij het beheer krijgt. Als alles volgens planning verloopt zal de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 7 november hierover worden geïnformeerd.
 
Een amendement van PNL, waarin het college wordt opgedragen met de provincie in onderhandeling te gaan om de gronden aan de Buizerdstraat te Aarle-Rixtel te ontwikkelen voor woningbouw, werd unaniem aangenomen. Eerder werd dit nog afgewezen.
 
Ook de opgestelde zienswijze ten aanzien van Senzer is unaniem goedgekeurd. Als PNL hebben wij wel onze kritische noot laten horen over de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Wanneer b.v. gezegd wordt dat men efficiënter gaat werken en daardoor 42 personeelsleden (11%) kan missen en tevens de terugloop van de omzet door vergrijzing en uitstroom Wsw-medewerkers kan opvangen, popt bij ons automatisch de vraag op waarom men voorheen blijkbaar niet efficiënt heeft gewerkt!? Daarbij gaan we als gemeente meer risico dragen, nu eerst het weerstandvermogen wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken en we vanaf 2021 een hogere gemeentelijke bijdrage moeten betalen. We zien de huidige maatregelen daarom als een goede start, maar we denken tevens dat we er nog lang niet zijn.
 
Over de ‘Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek’, waren alle partijen positief. Deze visie geeft weer hoe Laarbeek omgaat met aanvragen voor projecten die op grote schaal duurzame energie willen opwekken.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.