Kort: Raadsvergadering 28 januari

29 januari 2021

De raadsvergadering van 28 januari bevatte vrijwel alleen agendapunten waarover geen beraadslaging meer nodig was (hamerstukken), omdat dit eerder al in de verschillende commissie heeft plaatsgevonden. Na het officiële gedeelte werd door de gemeenteraad afscheid genomen van Greet Buter, die vanaf maandag burgemeester is van Deurne.

In het vragenhalfuurtje waren er vanuit PNL vragen over de kadernota van het MRE (Metropoolregio Eindhoven) en Kaderbrief van de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), welke beiden alleen ter kennisgeving zijn aangeboden. Al jaren vinden wij, en vele raadsleden in Nederland, dat gemeenteraden (te) weinig invloed hebben op dit soort organisaties en regelingen. Dit terwijl er vanuit gemeenten wel veel geld naartoe gaat. Daarom hebben we gevraagd wat de rol van de gemeenteraad nog is ingeval van beide aangeboden stukken. De vragen worden schriftelijk beantwoord.

Een ingepast agendapunt was een presentatie van de VRBZO. Hierin werd de Uitvoeringsagenda voor de komende 4 jaar kort toegelicht. Hierin zijn 3 ontwikkelthema’s opgenomen waaraan gewerkt gaat worden: Samen voor veilig, Werken aan een weerbare samenleving en Toekomstbestendige organisatie. Voor het eerste jaar zijn alle te nemen stappen al uitgewerkt. Voor de jaren daarna moet dat nog gebeuren. Petra de Kam, directeur van de VRBZO, antwoorden ons desgevraagd dat de ambities weliswaar groot zijn, maar dat de uitvoering binnen de bestaande middelen kan worden uitgevoerd.

Het laatste gedeelte van de avond was ingeruimd voor het afscheid van wethouder Greet Buter. Natuurlijk waren er cadeautjes en mooie woorden van de burgemeester en alle fracties. Ook wij hebben de nieuwe burgemeester van Deurne veel succes en plezier gewenst.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.