Kort: Commissievergaderingen 16 april

17 april 2019

Dinsdagavond 16 april vond de gecombineerde vergadering van de commissies Algemene Zaken en Sociaal Domein plaats. Eén van de meest in het oog springende onderwerpen was de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek naar het Ondernemersfonds Laarbeek. In de, door de voorzitter van het fonds, gepresenteerde uitkomsten ziet PNL geen draagvlak voor het voortzetten van de verplichte financiële bijdrage door alle ondernemers. Omdat de andere partijen er anders over denken, is hier geen meerderheid voor te vinden. Het ondernemersfonds gaat nu aan de slag met een aantal verbeterpunten, zoals meer transparantie over waar het beschikbare geld aan besteed wordt.

Een ander belangrijk agendapunt was het voorgenomen plan om het Ontmoetingscentrum Beek en Donk aan te passen zodat harmonie O&U daarnaartoe kan verhuizen en de organisaties, die nu ook al gebruik maken van dit gebouw, er kunnen blijven. Wat dit precies gaat kosten is nog onbekend. Tot op heden wordt gedacht aan een bedrag tussen €600.000 en €900.000. PNL begrijpt dat het blijven gebruiken van Muziekcentrum het Anker geen optie meer is, omdat de kosten daarvan door de harmonie op termijn niet meer op te hoesten zijn en dat dit gebouw ook in de toekomst telkens veel onderhoud nodig zal hebben. Ook ziet PNL kansen voor deze locatie, wanneer het Anker door O&U wordt verlaten. We hebben wel vragen gesteld over hoe de gemeente omgaat met andere organisaties in Laarbeek die in de toekomst voor gelijke problemen kunnen komen staan. Ook willen wij een duidelijke begroting zien, waaruit precies duidelijk wordt waar het geld aan wordt besteed. Als de gemeenteraad instemt, worden de plannen verder uitgewerkt, waarna de raad om instemming en een krediet daarvoor gevraagd zal worden. Wordt dus vervolgt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.