Kort: commissievergadering Ruimtelijk domein

17 september 2020

Een presentatie over de veelbesproken centruminrichting van de Heuvel in Lieshout was het eerste grote agendapunt tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijk domein, donderdagavond 16 september. Hoewel de gemeente Laarbeek er geen grond in bezit heeft, is hier toch initiatief genomen om tot een herontwikkeling te komen. De reden hiervan is dat er vanuit marktpartijen 6 jaar lang geen belangstelling werd getoond om hier iets te ondernemen. Om de realisatie van 20 appartementen, 120 parkeerplaatsen, de verplaatsing van de plaatselijke supermarkt, en 450 vierkante meter winkelruimte mogelijk te maken, moet de gemeente uiteindelijk zelf €1.2 miljoen bijdragen. Dit geldt moet volgens de plannen verkregen worden vanuit de verkoop van 45 Ruimte voor Ruimte kavels. Deze moeten dan wel daadwerkelijk ook verkocht worden. Iets waar we als PNL nog niet meteen van overtuigd zijn dat dit gaat lukken. Wel vinden we dat er iets moet gebeuren in het Lieshoutse centrum. De kosten voor een latere aanpassing van de Heuvel (het plein) is in de plannen nog niet meegenomen. Ook hier zullen dus later nog kosten aan verbonden zijn. Opvallend is volgens ons nog wel dat in Beek en Donk gekeken is naar het verplaatsen van een supermarkt van het Heuvelplein naar een plek daarbuiten, omdat gevonden werd dat een supermarkt niet op een plein thuishoort waar evenementen plaatsvonden (beleefplein). In Lieshout is nu juist het plan om de supermarkt van buiten het plein naar de omgeving van het plein te verplaatsen. Volgens de wethouder overigens de enige mogelijkheid om het plan financieel uitvoerbaar te maken.

Een voorstel om aan de Pater Becanusstraat in Beek en Donk een agrarisch perceel om te vormen naar wonen, d.m.v. de realisering van 6 ruimte voor ruimtewoningen met toegangsweg, kan op steun van PNL rekenen.

De vraag om een aanvullend krediet van € 64.000 (op een aanneemsom van €115.000) voor extra uitgevoerde werkzaamheden aan de Nieuwe Erven in Mariahout, kan vooralsnog niet de goedkeuring van PNL dragen. Alle onderliggende stukken zijn door fractielid Willie Maas opgevraagd en bekeken, waarbij een aantal vragen zijn gerezen over het tekort. Deze zijn schriftelijk gesteld en worden nog nader toegelicht en besproken. Tijdens de raadsvergadering komen wij hierop terug.

Namens PNL waren Arian de Groot en Jan Hendriks als leden van de commissie de woordvoerders. Toon Brouwers is voorzitter van de commissie Ruimtelijke domein.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.