Kort: Commissie Ruimtelijk Domein

25 februari 2021

Woensdagavond 24 februari vergaderde de commissie Ruimtelijk Domein. Jan Hendriks en Arian de Groot namen namens PNL deel als commissielid. Toon Brouwers (PNL) was de voorzitter.

Bij de behandeling van de ingekomen stukken waren er namens PNL o.a. vragen over de woningbouw in Laarbeek. Tot 2035 mag Laarbeek nog slechts 135 nieuwe woningen bouwen. Volgens de wethouder is dit getal gebaseerd op demografische cijfers, waaruit blijkt dat vanaf 2035 Laarbeek minder inwoners gaat krijgen. Er zijn ondertussen echter veel mensen vanuit het stedelijk gebied naar Laarbeek gekomen, waardoor deze cijfers eigenlijk achterhaald zijn. De wethouder gaat in overleg op interregionaal en MRE niveau.

Waterschap Aa en Maas wil in 2030 alle energie die zij zelf gebruikt, ook zelf opwekken. Daarvoor legt zij o.a. zonneweides aan op lege plekken op al haar rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). De energie van de panelen wordt direct ingezet voor de zuiveringen zelf. In de tweede helft van 2021 is het de bedoeling dat men start met de aanleg van een zonneweide op rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel. Peter van Dijk van Aa en Maas gaf een toelichting op de plannen. In het afvalwater zitten volgens hem steeds meer medicijnresten. 190-200 ton per jaar loopt de omgeving in. Deze wil het waterschap met de nodige technische middelen uit het water halen. Dit kost veel energie, die men dus zelf wil opwekken. De zonnepanelen worden op een ecologisch verantwoorde manier aangelegd. Er worden licht doorlatende panelen gebruikt, welke vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn. Te kappen groen wordt in de directe omgeving gecompenseerd. Om vitaal water in de omgeving te kunnen laten stromen wordt er een zogenaamd waterharmonica aangelegd. De stichting Middengebied heeft hier nog haar bedenkingen vanwege het stukje natuur waarin men dit wil aanleggen. De inrichting en het beheer passen volledig bij de NNB-status (Natuurnetwerk Brabant), aldus de verkregen informatie.

Een belangrijk onderwerp was ook het bouwplan op de hoek Bosscheweg/Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk. Dhr. Hupkes, initiatiefnemer van het plan, gaf een toelichting op de plannen en hoe het proces is verlopen. Aanvullend waren er veel vragen en opmerkingen vanuit de commissie. Wat PNL betreft is het een prachtig plan en een welkome aanvulling van het aantal woningen in Laarbeek. Het is volgens ons en andere partijen goed dat de betreffende hoek op deze manier wordt opgeknapt. Een punt van zorg is wel de kruising Tuinstraat/Mgr. Verhagenstraat, waar het uitgaande verkeer vanuit het nieuwe plan de Mgr. Verhagenstraat in gaat rijden. Dhr Hupkes beloofde dat er voor de volgende raadsvergadering een omgevingsdialoog (overleg met alle omwonenden) wordt gehouden. In die raadsvergadering gaat de raad besluiten over het bestemmingsplan.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.