Kort: Commissie Algemene Zaken

18 september 2020

Donderdag 17 september was er een vergadering van de commissie Algemene Zaken, met Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen als deelnemers namens PNL. Een van de onderwerpen was een presentatie over de BSOB (Belastingsamenwerking Oost-Brabant). Deze organisatie verzorgt voor waterschap Aa en Maas en 11 Brabantse gemeenten, waaronder Laarbeek, de gemeentelijke belastingaangiften. Wat hierbij het meest opviel is het ongenoegen over de vele ‘No Cure No Pay’ bedrijven, die tegen hele hoge kosten namens woningeigenaren bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde van woningen (is gekoppeld aan te betalen ozb). Dit terwijl het voor de betreffende eigenaar nauwelijks iets oplevert. De BSOB raadt bezwaarmakers aan gewoon te bellen met hen. Vrijwel altijd komt er dan aan oplossing, zo werd verteld.

Ook een presentatie was er van Ondernemersfonds Laarbeek, die voor de 2e keer op rij hun jaarrekening 2019 kwamen toelichten. Dit omdat de commissie de eerste keer ontevreden was over de presentatie. Ook dit keer werd de commissie, wat PNL betreft, er niet veel wijzer van. Alle details over waar het beschikbare geld aan is besteed, ontbraken. De reden daarvan is volgens het Ondernemersfonds het feit dat het geld naar 3 trackingsgebieden gaat, die hun eigen begroting en verantwoordelijkheid hebben. PNL heeft aangegeven een volgende keer toch graag die cijfers te willen zien. Eventueel in een gezamenlijke presentatie met de 3 trackingsgebieden. Dit ook met het oog op de evaluatie van het fonds, die op handen is. Om een oordeel te kunnen vormen, moet toch bekend zijn waar het geld naartoe gaat, zo vinden wij.

De opgestelde zienswijze over de toekomst van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), kreeg de steun van PNL. In 2017 werd door de BC (Bestuurscommissie) geconstateerd dat het RHCe met verschillende problemen te kampen had, waaronder financiële tekorten, onvoldoende dienstverlening aan gemeenten, en tekortkomingen in de organisatie. Een vervolgens ingezet verbetertraject heeft zijn vruchten afgeworpen, zo zien ook wij. De BC wil nu het AB (Algemeen Bestuur) voorstellen om een aantal besluiten te nemen betreffende de toekomst van het RHCe. Gezien het belang hiervan is alle deelnemende gemeenten gevraagd een zienswijze in te dienen.

Ook het beschikbaar stellen van een aanvullend structureel budget van € 78.000 voor een verhoging van de onderhoudskosten van de sportparken, kreeg uiteindelijk instemming van PNL. Het huidige onderhoudscontract loopt dit jaar af, en dus moet een nieuwe Europese aanbesteding opgestart worden. Hoewel wij liever zouden zien dat eerst de aanbesteding gestart wordt, alvorens extra geld te vragen, blijkt dit wettelijk niet te kunnen. Omdat dit voor besparingen zou moeten zorgen, hebben wij o.a. ook gevraagd naar de status van de pilot met robotmaaiers (kosten €80.000), die tot einde jaar loopt. Hier blijken echter nog geen gegevens over bekend (komen na afloop pilot pas).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.