Kop van Aarle-Rixtel wordt bosgebied

27 september 2023

Op 9 december 2021 is op initiatief van PNL met alle partijen een motie ingediend die de ontwikkeling van horeca op kop van het Gulden Land onmogelijk heeft gemaakt. Het college heeft deze week het besluit genomen dat dit gebied nu de bestemming ‘bos’ krijgt.

Zoals bekend ontwikkelt de gemeente Laarbeek, samen met Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond, het gebied ’t Gulden Land. Dit wordt een plek worden waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan. In het deelgebied bekend als de kop van Aarle-Rixtel (gebied ten noorden van de Albers Pistoriusstraat en de Bakelseweg) komt een natuurontwikkeling van 17,5 ha. Voor de natuurontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft onlangs ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad kan aan het ontwerp bestemmingsplan, wat de commissie Ruimtelijke Zaken betreft, als hamerstuk haar goedkeuring geven.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.