Kadernota zegt nog niet veel over toekomst

3 juli 2020

Met enige verbijstering hebben wij de afgelopen weken de positieve verhalen vanuit het college gelezen en gehoord over de Laarbeekse financiën. Hoewel we telkens weer geld tekortkomen en geen algemene reserve meer overhouden (hoewel die sinds vorige week weer even is aangevuld), probeert het college te doen alsof het op financieel gebied nog zo slecht niet gaat. Het mag duidelijk zijn dat PNL hier anders over denkt. Dit is tijdens de raadsvergadering van 2 juli op de volgende wijze verwoord:

“Omdat in deze kadernota volgens het college in principe niet beïnvloedbare zaken instaan, is er financieel niet alles over te zeggen. Wat we wel al kunnen zien, terwijl nog niet alle financiële cijfers zijn verwerkt, is dat het er voor de komende jaren voor onze mooie gemeente financieel opnieuw niet best uitziet. Ondanks de extreme ozb-verhoging van dit jaar (die slim ‘verkocht’ is als éénmalig, maar die iedereen vanaf nu ieder jaar gewoon opnieuw blijft betalen -het is namelijk verhoging op verhoging-) en het leegtrekken van de Algemene reserve, belanden we in de rode cijfers. Dit toont aan dat inkomsten en uitgaven absoluut niet in evenwicht zijn. Een huishouden financieel runnen lukt ook niet op deze manier. Ook thuis zullen uitgaven aangepast moeten worden aan wat er binnenkomt. Daar is niets vreemds aan volgens ons.

Kan het dan niet anders? Zeker wel, en dat heeft PNL afgelopen jaar bij de begrotingsbehandeling ook laten zien. Helaas bleek het politiek gezien voor de andere partijen belangrijker ieder PNL voorstel weg te stemmen, dan te kijken naar wat voor Laarbeek en haar inwoners financieel wellicht beter zou zijn. Dat is niet waarvoor wij hier als partijen en raadsleden zitten. Wij, en dat kunnen we niet van alle partijen zeggen, zijn onze kiezers trouw gebleven met de beloften die we hen hebben gedaan. Ook al pakte dat voor onze partij niet goed uit met het verlies van onze wethouder en het vakkundig terug gemanoeuvreerd worden in de oppositierol.

Wij vinden, net zoals vorig jaar, dat het anders moet met onze gemeentelijke financiën. De uitgaven moeten terug naar een peil wat verantwoord, redelijk en betaalbaar is voor onze gemeente en haar inwoners. Aangezien alle partijen vorig jaar tegen de vele bezuinigingen waren die PNL heeft voorgesteld, zijn wij heel benieuwd met welk begrotingsvoorstel het college na de zomer gaat komen om de negatieve financiële trend om te buigen naar positieve cijfers. Zoals altijd zal PNL hier kritisch maar ook eerlijk naar kijken, en die besluiten nemen en voorstellen doen waarvan wij denken dat die voor onze inwoners het beste zijn. Ook dan weer geheel in lijn met wat onze leden en kiezers willen.

Aangezien het een uitgeklede kadernota 2021 is die we voor ons hebben liggen, wachten wij op de begroting van 2021 alvorens wij hier cijfermatig dieper op ingaan.”

PNL heeft tegen de kadernota 2021 gestemd, omdat wij er op dit moment niet van overtuigd zijn dat er alleen niet-beïnvloedbare zaken instaan (wat het college aangeeft), en wij niet achteraf terug willen komen op eerder genomen besluiten.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.