Jongeren zijn gehoord na motie ABL en PNL

16 december 2022

Tijdens een bijeenkomst van jongeren van Laarbeekse politieke partijen is vanuit ABL-jongeren het probleem naar voren gebracht dat jongeren op verschillende leeftijden worden geconfronteerd met keuzemomenten zoals b.v.: ‘Hoe en waar vind ik een passende stageplaats?’ en ‘Ik ben afgestudeerd, maar wat voor werk wil ik eigenlijk doen en wat zijn de mogelijkheden? Veel jongeren die zich aan het einde van een studie of het begin van hun carrière bevinden vinden dit, zo blijkt, een lastige periode. Vaak is hun netwerk nog niet zo groot of zij simpelweg niet waar zij moeten beginnen. De jongeren van Jong-PNL zijn dezelfde mening toegedaan en sloten zich bij het oppakken van dit probleem aan.

Voor de fracties van ABL en PNL was dit reden een motie in te dienen waarin het college opgedragen wordt de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een loket dat Laarbeekse jongeren helpt bij het vinden van stage of werk. Als PNL hebben wij hieraan toegevoegd dat bekend is dat er al plekken en middelen zijn, en dat we geen dubbel werk willen verrichten.

Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) heeft de motie overgenomen, waardoor deze niet in stemming gebracht hoefde te worden. Hij gaat deze breder oppakken en o.a. onderzoeken hoe bestaande partijen beter samen kunnen werken, en hoe jongeren beter geïnformeerd kunnen worden over welke mogelijkheden er zijn om hen te helpen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.