Jaarrekening 2021 en kadernota 2023 aangenomen

1 juli 2022

Zowel de jaarrekening 2021 als ook de kadernota 202 zijn donderdagavond 30 juni unaniem aangenomen door de Laarbeekse gemeenteraad. Als PNL zijn we uiteraard positief gestemd over de positieve jaarrekening 2021.

De kadernota bevat dit keer, vanwege de korte voorbereidingstijd na de verkiezingen, geen nieuw beleid. Dit komt pas bij de begrotingsbehandeling, later in het jaar. Daarom konden we ook hier kort over zijn. Wel hebben we opgeroepen voorzichtig om te gaan met de financiën, ook al ziet het er nu -vooral mede vanwege veel meer geld van het rijk- heel positief uit. We willen een ‘jojo effect’ voorkomen. Onze wensen staan in het bestuursakkoord en wij hebben er vertrouwen in dat het akkoord op een goede en verstandige manier wordt verwerkt in de begroting 2023.

Een motie van PvdA en CDA, over de productie van een boekje over armoedebestrijding, werd door alle andere partijen als overbodig bestempeld omdat zo’n boekje er al komt. PNL en alle andere partijen zijn voorstander van zo’n boekje, maar stemden om die reden tegen de motie.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.