In memoriam: Cor van Schijndel

12 maart 2019

Vanaf de oprichting van PNL in 1996 was Cor lid van PNL. Hij was een trouwe bezoeker van de reguliere vergaderingen maar, ook was hij steeds als actief lid aanwezig op het zo genaamde achterban overleg.

In 1998 werd Cor gekozen tot voorzitter van onze partij. Hierdoor was hij ook nauw betrokken bij de snelle groei die onze partij in die periode doormaakte. Van drie raadsleden waarvan 1 ook wethouder was, bij de start van Laarbeek op 1 januari 1997 tot 2 wethouders en 5 raadsleden na de verkiezingen van 2002, (nu in het huidige duale stelsel).

In 2004 heeft Cor de voorzittershamer overgegeven aan zijn opvolger maar bij elke verkiezing, behalve de laatste in 2018, was hij weer actief in de verkiezingscommissie van onze partij.

Als dank voor zijn tomeloze inzet voor de partij werd Cor, na zijn terugtreden als voorzitter, benoemd tot erelid van PNL. Tot aan zijn overlijden bleef Cor zeer nauw betrokken bij het wel en wee van PNL. Hij bezocht, zolang het hem fysiek mogelijk was, bijna alle bijeenkomsten en had daarin altijd een gewaardeerde inbreng.

Cor was ook een sociaal betrokken persoon, niet alleen in de politiek ook andere zaken hadden zijn interesse. Zo was hij medeoprichter en voorzitter van de motorcrossclub in Beek en Donk waar zijn zoon Jos actief lid van was. Ook het carnavalsgebeuren had zijn aandacht. In 1972 was hij, als prins Cor 1 van Ganzendock, de aanvoerder van het carnavalsgebeuren. Ook trad hij meerdere keren op als tonprater en was hij in 2002 de bruidegom van het boerenbruilofspaar.

De slopende ziekte maakte het vooral het laatste jaar niet gemakkelijk voor hem en voor Annie, die Cor tot aan zijn einde thuis heeft verzorgd. Maar ook voor de kinderen Jos en Ilse, hun partners en de kleinkinderen, die hun opa langzaam zagen verzwakken, was het niet gemakkelijk, wij wensen hen daarom allen heel veel sterkte toe voor de komende tijd.

Cor; wij zijn dankbaar voor al hetgeen jij voor PNL hebt gedaan. We zullen je missen; rust in vrede!

Bestuur, fractie en leden van PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.