Iets minder hoge stijging Laarbeeks vastrecht

18 december 2020

De inwoners van Laarbeek gaan iets minder vastrecht voor de afvalstoffenheffing betalen dan het college had voorgesteld. Hier ging een lange discussie en een schorsing voor overleg tussen partijen aan vooraf. Aanleiding was een amendement van PNL met het voorstel om de kosten voor de gemeente (en dus de inwoners) minder te laten stijgen dan voorgesteld. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen wilde PNL de ophaalfrequentie voor oud-papier verlagen van 2 naar 4-wekelijks. Volgens ons kunnen we kostenstijgingen o.a. in de hand houden wanneer iedereen ook bereid is hiervoor op sommige vlakken een stapje terug te doen. Wanneer de meerderheid daar niet toe bereid is, zullen kosten extra blijven stijgen.

Aanvankelijk kreeg PNL alleen het CDA mee. Verantwoordelijk wethouder Briels stelde voor af te zien van de verlaging van de frequentie ophalen oud-papier. In ruil daarvoor wilde hij PNL tegemoetkomen door het vastrecht toch vast te stellen op het door ons gevraagde bedrag van €120.48. Dit bedrag is eerder door de betreffende ambtenaren voor ons doorgerekend op basis van de verlaging frequentie ophalen oud-papier. Een onderzoek onder de Laarbeekse bevolking of het invoeren van een blauwe papiercontainer en een verlaging van de ophaalfrequentie (met de bijbehorende financiële consequenties) is gewenst zal in 2021 worden gehouden.

Uiteindelijk stemden alle partijen hiermee in, waardoor de door ons gewilde iets mindere stijging van het vastrecht een feit is. Zo zullen wij blijven proberen, ook als het om kleinere bedragen gaat, de lasten voor de Laarbeekse inwoners zo laag mogelijk te houden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.