Hoe wil PNL de OZB zo laag mogelijk houden?

18 juli 2019

De afgelopen weken is op allerlei manieren geprobeerd PNL een ‘kopje kleiner’ te maken. Het verleden is weer eens opgerakeld, hoewel dat natuurlijk niets met de huidige situatie te maken heeft. Ook wordt gezegd dat we mensen naar de mond praten, maar dat is niet zo. PNL maakt zich daadwerkelijk zorgen om ieders portemonnee. Er is 38% OZB-verhoging voorgesteld om een tekort van €1,7 miljoen te dekken. Wij denken dat dit tekort, tenminste voor het overgrote gedeelte, gedekt kan worden met extra bezuinigingen en door nieuwe uitgaven niet te doen.

Wij wilden met de andere partijen over al deze bezuinigingen verder praten. Het ontbrak echter aan de wil om hier gezamenlijk mee verder te gaan, behalve wanneer wij in zouden stemmen met de kadernota. Daarmee werden wij onder druk gezet in te stemmen met een voorstel wat grote financiële gevolgen behelst voor onze inwoners, en waar wij ons in het geheel niet in kunnen vinden. Daar is onze fractie dus niet mee akkoord gegaan.

Daarbij kregen we slechts enkele dagen voor de behandeling van de kadernota, nog ‘even snel’ een extra ozb-verhoging van 15% (bovenop de eerdere 20% extra) door onze strot geduwd. Bij al onze bezuinigingsvoorstellen kregen we van alle kanten, vooral vanuit het college, te horen dat ze niet mogelijk zouden zijn. Wij denken dat er altijd keuzes gemaakt kunnen worden. Dan moet je dat echter wel willen, en daar ontbrak het wat ons betreft aan. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat; ‘je kunt het geld pas uitgeven als je het hebt’. Echter de andere partijen denken daar anders over.

Bezuinigen doet altijd ergens pijn. Ervoor kiezen om bijna alles te laten zoals het nu is en alleen meer belastingen heffen is echter geen oplossing. Zonder bezuinigingen is er niet alleen dit jaar een ongekende ozb-verhoging, maar vrezen wij de komende jaren voor meer extra verhogingen.

Bezuinigingsvoorstellen PNL

We benoemen hier de grote posten (sommige zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk overgenomen):

-Het college wil een het aantal ambtenaren uitbreiden. Dit kan volgens ons op een andere manier. Namelijk andere keuzes en prioriteiten maken binnen de huidige organisatie. Samen met het terugdringen van het management moet het naar onze mening mogelijk zijn hierop €350.000 te besparen.

-De toch al dure gemeenschappelijke regelingen worden automatisch jaarlijks geïndexeerd. Niet doen, zeggen wij. Dat kan jaarlijks €80.000 opleveren. Het zorgt in ieder geval voor meer invloed van de gemeenteraad op de indexering.

-De samenwerking van Vierbinden (jaarlijkse bijdrage van €970.000) is herzien. Volgens ons een goed moment om aan haar opvolger een taakstelling mee te geven om €200.000 te besparen.

-Een ander meer technisch punt is de indexering van de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Door het toepassen van een systematiek gebaseerd op de methode van het rijk kan er een besparing gerealiseerd worden van grofweg €200.000. Het Laarbeekse college rekent bij deze indexering namelijk met een hoger percentage dan de overheid en heel veel gemeenten doen.

-Op de grote post sociaal domein kort het rijk fors, meer dan €300.000. Wij denken dat met beheersmaatregelen, bezuinigingen tot de genoemde korting gerealiseerd moeten worden.

-Extra kosten voor het Gulden Land en de bijdrage voor het Innovatiehuis moeten we niet doen, vinden wij. Het betreft hier nieuwe zaken. Het achterwege laten van deze uitgaven en het investeren in projecten van de economische agenda kunnen worden betaald uit het ondernemersfonds. Samen kan hierdoor €200.000 minder worden uitgegeven.

-Zoals eerder benoemd, hebben we ook nog een groot aantal kleinere bezuinigingen voorgesteld.

Bezuinigen is niet leuk. Echter ook bij jezelf thuis of in je bedrijf zul je een stapje terug moeten doen wanneer er minder inkomsten zijn, of uitgaven tegenvallen. Het klinkt simpel, maar uiteindelijk is dit wel een feit. Wij willen wel, nu nog de steun van anderen krijgen……………..!!

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.