Hoe meer invloed op Gemeenschappelijke Regelingen?

10 december 2020

Een door onze fractie vaak naar voren gebracht punt, wat door vele raadsleden in Nederland wordt gedeeld, is de weinige invloed van gemeenteraden op de vele Gemeenschappelijke Regelingen (GR). Raadstafel21, het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) waarin informatie-uitwisseling, kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen gemeenteraad als belangrijkste functies voor de leden gelden, sprak woensdagavond uitgebreid over dit onderwerp. PNL fractielid Wim van Dijk was erbij namens de Laarbeekse gemeenteraad.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil op dit onderwerp raadsleden beter in positie brengen, maar ook in beeld krijgen welke ervaringen raadsleden in regionale samenwerking hebben opgedaan. Het doel daarvan is om de ervaringen te verzamelen zodat zij de aanbevelingen, tips en adviezen hoe raadsleden hun rol in de regio kunnen invullen, kunnen bundelen in een module, stappenplan, handreiking en/of visual om de geleerde lessen te kunnen delen richting de nieuwe raadsperiode naar nieuwe raadsleden. Zij concluderen overigens dat het voor raadsleden bijna een dagtaak is wanneer zij volledig op de hoogte willen blijven van alles wat binnen de GR-en plaats vindt. Een onmogelijkheid dus.

De ambitie is om de Raadstafel21 meer aan de voorkant betrokken te laten zijn. Als voorzet werden een drietal scenario’s uitgewerkt. Hiervan lijkt nu een scenario waarbij wordt voorgesteld dat de Raadstafel21, vanuit het ambassadeurschap, ook de directe verbinding zoekt met het algemeen bestuur door actief op de agenda van het algemeen bestuur het geluid te laten horen vanuit de Raadstafel21, de voorkeur te hebben.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.