Herziening lotingcriteria bouwkavels

9 juli 2020

Het enige grotere punt op de agenda van de commissie Ruimtelijk domein van 8 juli, met Toon Brouwers als voorzitter en Arian de Groot en Jan Hendriks als commissieleden, was de herziening lotingcriteria bouwkavels. In de aanloop naar eerder lotingsavonden bleek dat er veel onduidelijkheid heerste bij de geïnteresseerden over de lotingcriteria, in een aantal regels is ruimte voor interpretatie, een grijs gebied.

Het uitgangspunt van de nieuwe criteria is dat deelnemers mee loten voor een of meerdere clusters/categorieën. Een cluster bestaat uit één of meerdere percelen. Er kan uitsluitend per cluster worden ingeschreven. Het is niet mogelijk om voor één perceel afzonderlijk in te schrijven als het perceel onderdeel uitmaakt van een cluster. Tijdens de commissievergadering waren er veel vragen en opmerkingen over de aanpassingen. Tijdens de raadsvergadering van 27 augustus neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe lotingcriteria.

Eerder tijdens de vergadering kwam een raadsinformatiebrief (RIB) aan de orde over de aanvullende werkzaamheden die plaats hebben gevonden binnen de Nieuwe Erven in Mariahout, waardoor een forse overschrijding van het krediet heeft plaatsgevonden. Het oorspronkelijke budget bedroeg €120.000. Volgens de RIB is de overschrijding het gevolg van het slechte weer (extreme regenval) waardoor de werkzaamheden zijn uitgelopen. Om de straat dicht te krijgen voor de hulpdiensten en de, voornamelijk oudere, inwoners van de Nieuwe Erven zijn er een aantal maatregelen genomen om het proces te versnellen. Dit zorgde voor een budgetoverschrijding van liefst €64.000. PNL heeft hier een aantal schriftelijke vragen over gesteld, waarop de antwoorden nog komen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.