Herstelbesluit zonnepark De Snelle Loop

24 september 2021

Tijdens de vergadering van de commissie Algemene Zaken van donderdag 23 september zijn wij akkoord gegaan met een herstelbesluit t.a.v. zonnepark De Snelle Loop in Beek en Donk.

In november 2020 gaf de gemeente een vergunning af voor de bouw van een zonnepark aan De Snelle Loop. Onderdeel van deze vergunning zijn een landschappelijk inpassingsplan en een ‘Verklaring van geen bezwaar’ (VVGB). Tegen de vergunning is beroep aangetekend door een omwonende, die onder andere wijst op enkele onduidelijkheden in de vergunningsvoorschriften, en verzoekt om verbeteringen en nadere uitwerking van het landschappelijk inpassingsplan. Tijdens een eerste zitting bij de rechtbank heeft de rechter de opdracht gegeven om het inpassingsplan te verbeteren en toe te voegen aan de vergunningsvoorschriften. Hierop is door de aanvrager in overleg met de gemeente een nieuw plan uitgewerkt. Ook wordt voorgesteld enkele andere voorschriften uit de vergunning aan te passen of te verduidelijken.

Wij hebben omtrent dit voorstel vragen gesteld over o.a. de reden waarom het over een periode van liefst 6 maanden (maart – september) niet gelukt is om met de bezwaarmaker tot een gesprek te komen, terwijl dat wel meerdere keren is gelukt tussen gemeente en ontwikkelaar? De reden hiervan, zo vertelde de wethouder, is geweest dat het niet mogelijk bleek met de betrokkenen een afspraak te maken. Omdat het inpassingsplan nu beter is voor de omgeving dan in de eerste versie, stemmen wij in met het voostel.

(PNL commissieleden: Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen)

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.