Instemming met Harmonisatie minimaregelingen Peelgemeenten

24 november 2023

In de 5 Peelgemeenten zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Individuele Inkomenstoeslag en de Regeling Maatschappelijke Participatie verschillend per gemeente. Vanuit het inwonersperspectief, maar ook vanuit oogpunt van een efficiënte uitvoering van deze regelingen is harmonisatie gewenst.

PNL staat achter deze harmonisatie. We vinden het op dit moment goed dat de grens wordt opgetrokken naar 120%, ook al vindt de regionale cliëntenraad dat dit 130% zou moeten zijn. Vooral ook omdat blijkt dat cliënten bij 130% vaak juist financieel slechter af zijn. Het gaat er onzes inziens in de basis om dat mensen een uitkering krijgen waarvan ze kunnen leven. Niet om ze zoveel mogelijk geld uit te keren. Als blijkt dat mensen met 120% rond kunnen komen, en uitzonderingen zullen er om allerlei redenen altijd zijn, is dat het juiste percentage. Overigens geldt dat er in uitzonderingsgevallen altijd nog vormen van maatwerk zijn. Ook staan wij op het standpunt dat, indien dat mogelijk is, werken moet blijven lonen. De gemeenteraad van Laarbeek heeft 23 november ingestemd met de harmonisatie.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.