Grootschalige ‘zorgboerderijen’ in buitengebied?

3 juni 2021

Voor PNL was een belangrijk agendapunt, in de commissie Ruimtelijk Domein van woensdag 2 juni, de vaststelling van het bestemmingsplan Zorgboerderij Broek 4 en 6 in Mariahout. Het plan voorziet in het uitbreiden van de zorgfunctie aan de Broek 4 alsmede het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een maatschappelijke bestemming aan de Broek 6. De reden van de aanvraag is de steeds toenemende vraag naar zorg.

Op het gehele complex Broek zijn nu al 38 kamers en 13 plaatsen voor dagbesteding. Met de 10 extra plaatsen komt dit dus neer op 48 kamers voor permanente bewoning op één zorgboerderij. Hier komen personeel, familie, bezoekers, leveranciers e.d nog bij. Wat PNL betreft moet de vraag gesteld worden of het hier nog gaat om een zorgboerderij, wat in onze ogen kleinschalig is, of een zorginstelling. In het laatste geval gelden er wellicht andere regels op gebied van bouwbesluitregelgeving, brandveiligheid, ontruimingsinstallaties, HACCP-normen, legionella controle enz.. Hier hebben wij overigens op 1 april vragen over gesteld, waarvan de beantwoording is uitgesteld vanwege de complexiteit ervan. Voor ons zou de discussie zich voornamelijk moeten richten op de schaalgrootte van de individuele locaties. “Willen we dit wel in het buitengebied?”, vragen wij ons af. Hierbij rekening houdend met de directe omgeving waar ook mensen wonen en bedrijven zijn gevestigd. Wat ons betreft zou eerst de discussie over de visie buitengebied gevoerd moeten worden.

Voor de duidelijkheid hebben wij ook gezegd niet tegen zorgboerderijen te zijn. Wij kennen de urgentie van voldoende zorgplekken en vinden dat er goed werk wordt verricht. Het agendapunt gaat als bespreekstuk naar de gemeenteraad. Omdat de andere partijen geen bedenkingen hebben en het plan volgens de wethouder binnen de huidige regels past, zal het daar zeer waarschijnlijk worden aangenomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.