Grondnota met veel correcties

2 november 2022

Vanwege veel correcties is de Laarbeekse grondnota steeds lastiger te doorgronden. Daar worstelen alle partijen mee, zo bleek dinsdagavond 1 november tijdens de vergadering van de commissie Sociale & Algemene Zaken (SAZ). PNL had vooraf gevraagd om meer uitleg en de mogelijkheid voor het stellen van alle mogelijke vragen, wat normaal niet de bedoeling is tijdens een commissievergadering. Enkele ambtenaren en de betrokken wethouders (Slaets en van den Berkmortel) hebben dat vervolgens meer dan goed opgepakt.

De grondprijzen worden geïndexeerd per 1 januari 2023. Het sociale koopsegment stijgt niet, om het voor deze doelgroep mogelijk te blijven maken een huis te kopen. Wij zijn het daar mee eens. Alle prijzen bevriezen of minder laten stijgen vindt PNL financieel gezien niet verantwoord en de Laarbeekse prijzen zijn al heel redelijk t.o.v. andere gemeenten.

Als PNL beseffen we dat de voorspelde resultaten in de grondnota 2022 momentopnames zijn en dat de huidige markt erg onzeker is, waardoor resultaten anders kunnen zijn dan nu verwacht mag worden. Omdat we hier geen invloed op hebben zullen we daarmee moeten leven, is ons standpunt.

Kosten voor het realiseren van parkeerplaatsen in het openbaar gebied, wanneer dit niet op eigen terrein kan, worden in de praktijk al in rekening gebracht bij de toekomstig eigenaar van een nieuwe woning. Dat vinden wij logisch omdat anders de gemeente dit betaalt (belastinggeld). Daarom stemmen we in met het formeel maken van deze werkwijze.

Er zitten ook een aantal -meestal vereiste- technische wijzigingen in het voorstel, welke wat PNL betreft beter duidelijk maken hoe een bepaalde grondexploitatie financieel werkelijk verloopt. Daarom zijn wij ook daar positief over. De reserve grondexploitatie dient, zo is berekend, bijna 5 miljoen euro te bedragen. Dit bedrag zit er al ongeveer in en zal daarom niet of nauwelijks aangevuld hoeven te worden.

Het voorstel om twee keer per jaar de uitgangspunten voor de grondexploitaties en grondprijzen te kunnen actualiseren, vindt PNL een goed idee. Zeker in de financieel onzekere tijd waarin we leven lijkt dit zelfs logisch. We zitten hiermee korter op de spreekwoordelijk bal, wat meer zekerheid zou moeten geven over het bewandelen van de juiste en toch al hobbelende weg.

Ook het voorstel om de woonvisie niet van toepassing te verklaren op reeds lopende grondexploitaties kan PNL ondersteunen. We erkennen de on-mogelijkheid om de in de woonvisie afgesproken verdeling van soorten woningen financieel voor elkaar te krijgen, in ieder geval voor reeds lopende grondexploitaties. De financiële consequenties daarvan zijn voor een gemeente als Laarbeek gewoon te groot. Feit is dat het bouwen van woningen schrikbarend veel duurder is geworden en dat dit de woningbouwwensen die we hebben tot een gigantische financiële uitdaging heeft gemaakt.

We zien dat de winstgevendheid van grondexploitaties steeds meer onder druk komt te staan. Hoewel we nu nog niet weten wat de toekomst gaat brengen, lijkt het op dit moment niet heel waarschijnlijk dat deze situatie nog gaat verbeteren. De schaarse grond wordt steeds duurder, net zoals de exploitatie ervan. Aan de verdere uitbreiding van bedrijventerrein binnen Laarbeek wordt op dit moment gewerkt. Wat dit gaat brengen is nog afwachten.

PNL heeft een positief advies afgegeven over alle voorstellen in de grondnota 2022. We hebben echter ook onze zorgen geuit omtrent alle kostenstijgingen en de daarmee samenhangende bouwkosten, het onmogelijk na kunnen komen van de afspraken uit de Woonvisie, en de financiële toekomst van de grondexploitatie. Omdat alle andere partijen er niet nog uit zijn, wordt de grondnota tijdens de raadsvergadering van 10 november alsnog besproken. Willie Maas en Ronnie Tijssen vertegenwoordigden PNL tijdens deze vergadering.

 

 

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.