Goede commissievergadering resulteert in veel hamerstukken

15 september 2022

De leden van de commissie Ruimtelijk Domein hadden woensdag 14 september over 7 te behandelen agendapunten veel vragen, opmerkingen en discussies. Dit verliep dusdanig goed dat het resulteerde in 5 hamerstukken voor de raadsvergadering.

Met name het voorstel over de Lokale Energie Strategie leverde de nodige stof tot bespreken op. Als PNL gaan we akkoord met het voorstel, maar vragen we wel aandacht voor het feit dat de Metropoolregio Eindhoven (MRE) veel ambities op dit terrein presenteert, maar over weinig mensen beschikt om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Gebruik wordt gemaakt van mensen binnen de 21 gemeenten (Laarbeek levert 6 a 7 uur per week). Aansturing, prioritering, regelgeving e.d. gebeurt op vrijwillige basis, wat vertragend werkt. Willen we duurzaamheid een flinke slinger geven dan zal er volop geschakeld moeten worden. Het opentrekken van een blik ambtenaren is volgens ons hierbij niet de oplossing, wel veel steviger samenwerken tussen de 21 gemeenten en tussen lokale initiatieven. Ook mag er wat ons betreft rondom bedrijventerreinen actiever aandacht zijn voor duurzaamheid. Ook andere partijen benoemen dat.

Toon Brouwers (voorzitter) , Ton van de Wijdeven en Arian de Groot (leden) namen namens PNL deel aan de vergadering.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.