Goed opgezet 2e ‘Laarbeeks Peil’

29 november 2019

Dat de tweede editie van Laarbeeks Peil, welke donderdagavond 28 november plaatsvond, weinig publieke belangstelling genoot was zeker niet te wijten aan de opzet waarvoor de organisatie had gekozen. Die was, zo viel na afloop te horen, prima. Laarbeeks Peil is een open politiek café voor alle inwoners van Laarbeek. Politieke partijen gaan op deze avond met de inwoners en elkaar in debat en gesprek over zaken voor onze gemeente. Dit keer ging het vooral over financiën, wonen, het sociaal domein, en het voorzieningenniveau. Laarbeeks Peil is een initiatief van Ondernemersclub VIER, DeMooiLaarbeekKrant en Omroep Kontakt.
 
Namens PNL trapte Ronnie Tijssen af, nadat de andere 4 partijen om beurten al hun zegje hadden kunnen doen over de eigen standpunten en hierover ook een aantal vragen kregen voorgeschoteld. De kersverse PNL-fractievoorzitter trapte meteen duidelijk af door aan te geven waar vooral de verschillen liggen met de andere partijen; hoe om te gaan met de financiën. Gezien het feit dat bijna de helft van de Laarbeekse kiezers op PNL stemt, blijkbaar een belangrijk thema. Hij gaf aan dat PNL de lasten zo laag mogelijk wil houden, voor burgers en bedrijven. Ook zei hij dat alle lastenstijgingen eigenlijk geen eenmalige stijgingen zijn (zoals het vaak wordt ‘verkocht’). Ze komen namelijk ieder jaar terug, en dat geldt ook voor de aangekondigde 28% ozb-stijging. Verder ging het over extra-bezuinigen en hoe dat mogelijk is zonder ‘alles kapot te bezuinigen’, en werden een aantal vragen beantwoord.
 
Ton van de Wijdeven was de woordvoerder voor PNL bij het punt over wonen en bouwen. Hij hield o.a. een duidelijk en overtuigend betoog over wat belangrijk is voor met name kernen die niet zo groot zijn; zorgen voor een diversiteit aan soorten woningen, zodat alle leeftijdscategorieën in eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat is namelijk belangrijk voor het behouden van de leefbaarheid (verenigingen, winkels e.d.).
 
Het laatste onderdeel van de levendige avond ging over het sociaal domein en de voorzieningen in het dorp. Toon Brouwers verdedigde hier het PNL-standpunt dat ook binnen het sociaal domein keuzes gemaakt zullen moeten worden, willen we alles betaalbaar houden. Daar waar andere partijen, volgens PNL, te gemakkelijk meteen denken aan lastenverhoging (ozb), wil PNL eerst kijken naar wat anders en goedkoper kan aan de uitgavenkant.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.