Lastig besluit aankoop woning statushouders

16 juni 2023

Het voorstel om tot aankoop van een woning t.b.v. statushouders (mensen die toestemming hebben gekregen in Nederland te blijven wonen) is donderdagavond 15 juni aangenomen door de gemeenteraad, maar daar ging wel veel aan vooraf.

Het voorstel om een woning t.b.v. statushouders aan te kopen (mensen die toestemming hebben gekregen in Nederland te blijven wonen) is donderdagavond 15 juni aangenomen door de gemeenteraad. Het was, zeker ook voor onze fractie, echter wel een lastig besluit.

Als PNL zijn we in principe tegen aankoop en verhuur van woningen door de gemeente. Waar de meningen, niet alleen bij onze partij, over verdeeld zijn is of we dit nu nog wel of niet eenmalig moeten doen en daarna in principe niet meer. Samen met ABL hebben we een aangenomen amendement opgesteld waarin o.a. wordt gesteld dat we nu eenmalig instemmen met een aankoop van een woning. Deze moet tenminste 3 maanden in de verkoop staan (is dus blijkbaar een minder gewilde woning) om andere kopers zo min mogelijk in de weg te zitten. Wanneer het grote gezin, waarvoor de woning is bedoeld, voldoende afneemt in aantal mensen (b.v., doordat kinderen uit huis gaan), moet het gezin naar een reguliere (huur)woning. Ook moet de gemeente de woning na 10 jaar en op het moment dat het betreffende gezin moet (b.v. door kleinere gezinssamenstelling) of wil verhuizen, de woning weer verkopen. Bij voorkeur aan Laarbeekse inwoners. Het college wordt tevens opgedragen afspraken met woCom te maken over het aanbieden van woningen t.b.v. statushouders. Bij PNL en ABL stemden alle raadsleden voor het amendement. Bij DWG waren 2 stemmen voor en 1 tegen. De andere 3 partijen stemden tegen.

Bij de stemming over het totale voorstel, dus inclusief de wijzigingen uit het amendement, stemden 3 PNL raadsleden voor- en 3 tegen het uiteindelijk aangenomen voorstel. Gezien de worsteling die eenieder heeft bij dit onderwerp, mocht eenieder bij PNL zijn/haar eigen standpunt bepalen en dat eventueel ook toelichten. Democratie zoals het hoort, wat ons betreft. Omdat het amendement en het gehele voorstel nu zijn aangenomen, hebben we in ieder geval bereikt wat er in het amendement staat. Voor veel raadsleden was het een hele lastige keuze, waarbij alle argumenten van voor- en tegenstanders in veel gevallen begrepen worden. Afgelopen week waren er uiteraard hele kritische opmerkingen over het uiteindelijke besluit. We hebben echter ook hele positieve reacties gehad op hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.