Gemeenteraad bezoekt Mariahout

20 oktober 2021

De Laarbeekse gemeenteraad en het college waren dinsdag 19 oktober te gast in Mariahout. Het gezelschap is ontvangen door Zorg om het Dorp Mariahout (tevens Dorpsraad Mariahout). Vanuit Zorg om het Dorp en middels een aantal presentaties van verenigingen werden zorgen en wensen, die in Laarbeeks kleinste kern leven, geuit. Rode draad bij de zorgen die er zijn is de zorg om het verdwijnen van voorzieningen.

𝗔𝗮𝗻𝘃𝘂𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲: Ieder jaar bezoekt de gemeenteraad met het college één van de 4 Laarbeekse kernen. De bedoeling ervan is dat er informatie wordt opgehaald omtrent de wensen, ideeën en zorgen die er zijn in iedere kern.

Opvallend was dinsdag de grote betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Dat vertaalde zich in de aanwezigheid van een groot aantal vertegenwoordigers van verenigingen. Zij kregen allemaal de mogelijkheid aangeboden kort iets te vertellen over hun organisatie en de zorgen en/of wensen die er zijn.

Ook de PNL-fractie was uiteraard aanwezig. Onze conclusie is dat het een goed georganiseerde, informatieve, leerzame én inspirerende bijeenkomst is geweest.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.