Geld voor hulp aan verenigingen en organisaties veiliggesteld

17 december 2022

Het Rijk (Den Haag) stelt extra financiële middelen beschikbaar aan gemeente om cultuurinstellingen, maatschappelijke voorzieningen en verenigingen te helpen wanneer zij in problemen komen door de hoge energieprijzen. Dit geld komt pas in 2023. Het geld is echter niet geoormerkt, wat betekent dat het eventueel ook ergens anders aan besteedt kan worden. Hoewel het college die intentie al niet had, is dat nu ook niet meer mogelijk omdat een motie van het CDA unaniem is gesteund.

PNL wil sowieso voorzichtig zijn met het bij voorbaat verlenen van financiële steun. Het is uiterst onzeker hoelang hoge energieprijzen gaan aanhouden. Misschien komen de prijzen wel nooit meer op het niveau van voor de Oekraïne oorlog. De overheid, en zeker de gemeente, kan richting toekomst niet blijvend bijspringen om dit te compenseren. Daar moeten we, zo vinden wij, eerlijk over zijn. Wij zijn daarom meer voor de aanpak waarbij met organisaties die zich melden, omdat ze daadwerkelijk in de problemen komen, in gesprek wordt gegaan en vervolgens eventueel hulp in de vorm van maatwerk wordt geboden. Zeker wel hulp bieden, maar niet collectief.

Overigens heeft het college steeds gezegd dat men een vinger aan de pols houdt en naar signalen van organisaties luistert. Tot op heden, zo deelde wethouder Monica Slaets-Sonneveldt (ABL) mede, hebben nog geen verenigingen of organisaties gemeld dat hun voortbestaan wordt bedreigd.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.