Geen extra kosten voor audio & visuele middelen

26 juni 2020

Een op het laatste moment ingediend amendement van PNL (had dit al voorbereid) en ABL heeft ervoor gezorgd dat er niet €25.000 extra wordt uitgegeven voor de vervanging van audiomiddelen in de commissiekamer (vergaderkamer) van het Laarbeekse gemeentehuis. De andere partijen waren hier wel voor.

Het voorstel voor het extra bedrag kwam bovenop de vraag om ruim €100.000 euro beschikbaar te stellen voor vervanging van audiomiddelen in de raadszaal en toevoeging van videoapparatuur. Met dit laatste voorstel was PNL het geheel eens. De huidige audioapparatuur is versleten, er zijn geen reserveonderdelen meer, en de frequenties waarop dit systeem werkt worden binnenkort verboden. De toevoeging van videoapparatuur hoort niet alleen bij de huidige digitale tijd, maar is ook nodig wanneer bezoekers niet kunnen worden toegelaten tot openbare vergaderingen (zoals b.v. in de huidige coronatijd). Ook buiten zo’n periode heeft het een toegevoegde waarde, omdat iedereen van thuis uit vergaderingen kan volgen. Ook b.v. mensen die niet in staat zijn naar het gemeentehuis te gaan.

Het voorstel voor de extra €25.000 vindt PNL op dit moment niet nodig, omdat onzes inziens de middelen in de raadszaal op dit moment volstaan. Een andere reden zijn de financiën van de gemeente op dit moment (negatief in 2019 en ook komende jaren weinig positieve cijfers volgens kadernota). Mocht er een nieuwe vergaderstructuur komen, waarover op dit moment wordt nagedacht, en hierbij is een extra ruimte met alle voorzieningen nodig (omdat vergaderingen tegelijkertijd plaatsvinden) dan kan hiervoor altijd nog een aanvraag gedaan worden. Omdat het een losstaand systeem betreft, zullen de kosten in dat geval naar verwachting niet hoger worden.

PNL wees de verantwoordelijk wethouder ook op het feit dat er vanaf medio september een wettelijke verplichting komt om video’s te ondertitelen (geldt niet voor live-uitzendingen, maar wel voor de betreffende video wanneer deze daarna beschikbaar blijft). Hier was nog geen rekening mee gehouden. Onduidelijk is nog hoe dit bewerkstelligd gaat worden, en wat de kosten ervan zijn (“ongeveer €2000 per jaar”, aldus de wethouder tijdens de raadsvergadering).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.