Geen beletsel voor subsidieaanvraag t.b.v. ontwikkeling Landgoed Eyckenlust

29 september 2023

Als PNL hebben we in de commissie Sociale & Algemene Zaken een positief advies gegeven over het dekkingsvoorstel voor de benodigde cofinanciering t.b.v. de eventuele ontwikkeling van Landgoed Eyckenlust in Beek en Donk. We zijn wel duidelijk geweest dat we dit alleen doen om een subsidieaanvraag niet in de weg te zitten. Of we uiteindelijk in gaan stemmen met het totale plan bepalen we op een later moment. Daarvoor zijn er nu nog te veel zaken niet bekend, zoals b.v.: een aanstaande kanalenvisie, een uitgewerkt masterplan, de structurele (onderhouds)kosten die het plan met zich meebrengt en een indicatie van kosten van latere investeringen.

Toelichting
We beseffen dat er heel soms een kans voorbijkomt om de gemeente mooier, aantrekkelijker en/of leuker te maken voor eigen inwoners én mensen van buitenaf. We hebben nu éénmalig geld beschikbaar om dat te doen. Wanneer de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd wordt zo’n 70% van het traject door andere partijen betaald. Dat is geen geld dat we voor andere doeleinden kunnen verkrijgen of inzetten.

Als PNL denken we dat het plan een toegevoegde waarde kan hebben voor Laarbeek, net zoals we dat ook vinden van b.v. de passantenhaven in Aarle-Rixtel en het in ontwikkeling zijnde natuurgebied het Gulden Land. Eigen inwoners, maar ook planten en dieren, kunnen er plezier van hebben en een aantal ondernemers kan er voordeel uit halen. Het zal zeker toeristen van buiten onze mooie gemeente aantrekken. De genoemde projecten liggen allemaal aan het water en passen ook goed in ‘Waterpoort van de Peel’, zoals we ons graag promoten.

Voor Laarbeek is het echter veel geld wat we uit zouden moeten geven om dit plan te verwezenlijken. Vanuit de gemeenschap horen we veel verschillende meningen waar we ook naar moeten luisteren, met name over de eventueel aan te leggen brug. De in het leven geroepen Klankbordgroep -met IVN Laarbeek, HK De Lange Vonder, Laarbeeks Landschap, Dorpsraad Beek en Donk, Toeristisch Laarbeek, Stichting Middengebied, BPG Vereniging landelijk Brabant, en Van Gogh Brabant- is positief over de plannen.

Wanneer de gemeenteraad instemt, kan de subsidieaanvraag nu doorgezet worden. Later dit jaar wordt pas een besluit genomen of het plan doorgaat. Als PNL zijn we daar nog niet uit.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.