Fractie PNL houdt zichzelf aan belofte

28 juni 2019

We hebben een bewogen week achter de rug. Ria van der Zanden besloot haar functie als wethouder neer te leggen, nadat onze fractie vorige week donderdag niet met de kadernota instemde. Alle andere partijen stemden wel in met de kadernota en dus met een forse extra verhoging van de ozb.

In aanloop naar de raadsvergadering hebben we meerdere keren overlegd met andere partijen. Ondanks dit intensieve proces kwamen we er niet uit om tot een akkoord te komen waarbij de geplande ozb-verhoging van 38% substantieel naar beneden zou worden bijgesteld.

De fractie van PNL is bij de totstandkoming van haar besluit niet over één nacht ijs gegaan. Vele uren overleg zijn hieraan voorafgegaan, waarbij de worsteling steeds was: kiezen voor ‘Handen ineen’ en dus het college en alle partijen bij elkaar houden, of voor de eigen standpunten en die van de achterban. Voor het laatste is uiteindelijk gekozen, mede omdat de fractie van mening is dat er echt veel meer bezuinigd kan worden dan nu gebeurt. Zo is het feit dat het college juist meer ambtenaren wil aanstellen en meer nieuwe zaken op wil pakken voor onze fractie onbegrijpelijk en niet acceptabel. Helaas krijgen we te weinig steun om hier iets aan te doen.

In een poging te proberen er alsnog met alle partijen uit te komen heeft PNL tot 3 keer toe (2x vooraf aan de raadsvergadering en nog een keer tijdens de raadsvergadering) geprobeerd alle partijen ertoe te bewegen de kadernota niet in stemming te brengen, maar voor kennisgeving aan te nemen. Met behulp van de bezuinigingsvoorstellen van alle partijen, zou het college bij het presenteren van de begroting van 2020 vervolgens een nieuw voorstel kunnen doen. Als de andere partijen er dus echt samen met PNL uit hadden willen komen, was dit een eenvoudige en volkomen legitieme manier geweest (die in meer gemeenten gehanteerd wordt) om samen verder te gaan. Helaas gingen ook daar de andere partijen niet mee akkoord. Zij wilden dat PNL in zou stemmen met de kadernota. Gezien de inhoud daarvan uiteraard een onmogelijkheid voor de PNL-fractie.

We respecteren de keuze van Ria van der Zanden natuurlijk, maar betreuren deze wel ten zeerste. Wij zijn van mening dat in de raadsbrede coalitie, de manier van werken waar in Laarbeek voor is gekozen, iedere partij ten alle tijden zowel coalitie alsook oppositie moet kunnen voeren. Als dat niet mogelijk is, is dat volgens ons niet democratisch en worden we gedoemd tot jaknikkers. Het college maakt haar eigen besluiten, en de gemeenteraad moet daar iets van kunnen vinden. Ook wanneer het over de eigen wethouder gaat. Dat is eerder deze raadsperiode overigens ook al een paar keer gebeurd, ook andersom (dus wethouder richting eigen fractie).

Hoe het verder gaat in de Laarbeekse politiek is nog onzeker. De andere partijen hebben aangekondigd zich te beraden over de ontstane situatie. Natuurlijk wordt nu op verschillende manieren geprobeerd PNL de zwartepiet toe te spelen. Allerlei zaken, ook van jaren geleden, worden weer boven water gehaald. Wij gaan daar niet aan meedoen. De fractie maakt haar eigen besluiten en luistert daarbij uiteraard naar haar achterban. Dat deden we al, en dat blijven we doen. Hoe het ook verder gaat: per onderwerp blijven wij proberen die beslissingen te maken die voor de Laarbeekse inwoners het beste zijn.

Wij bedanken iedereen voor de vele positieve reacties die we hebben gekregen, naar aanleiding van ons besluit niet in te stemmen met de kadernota.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.