Exploitatie gemeenschapshuizen’ naar burgerinitiatief

7 november 2019

Het college van Laarbeek heeft donderdag 7 november, middels een persbericht, aangekondigd dat ze voornemens is met de LEV-groep een subsidierelatie aan te gaan voor het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten. Hiermee eindigt de subsidierelatie met Vierbinden definitief. De LEV-groep neemt alle medewerkers van Vierbinden over.
 
Voor de uitvoering van de taak ‘beheer en exploitatie gemeenschapshuizen’ stelt het college voor om een subsidierelatie aan te gaan met een door het burgerinitiatief op te richten stichting. Dit voorgenomen besluit staat op de agenda van de gemeenteraad van 19 november. De gemeente gaat er vanuit dat deze activiteiten binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd gaan worden.
 
PNL is, nadat de fractie zich hiervoor ook al duidelijk had uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 3 oktober, verheugd dat voor de exploitatie van de gemeenschapshuizen gekozen is voor het plaatselijke initiatief.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.