Evaluatie van het ondernemersfonds

20 september 2018

In het voorjaar van 2017 is het Ondernemersfonds Laarbeek opgericht met als doel om samenwerking tussen Laarbeekse ondernemers te bevorderen. De financiering van het fonds stuitte destijds echter op flink verzet van veel ondernemers. Alle Laarbeekse ondernemers die niet-woningen gebruiken of bezitten, zijn verplicht om een bijdrage te leveren aan dit fonds via een opslag op de OZB. Deze ondernemers kunnen vervolgens een beroep doen op het fonds door een plan in te dienen. Een aanvraag wordt uitgevoerd wanneer het voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals of het plan voor meerdere ondernemers interessant is.

Bij de invoering van het fonds is er afgesproken dat er rond deze tijd (na 1,5 jaar) een tussenevaluatie zou plaatsvinden. Hoe deze tussenevaluatie er precies uitziet en wat de gevolgen van deze evaluatie zijn, staat nu ter discussie. PNL vindt het vooral belangrijk dat iedere ondernemer die meebetaalt aan het fonds ook betrokken wordt bij de tussenevaluatie, aangezien het fonds tenslotte niet mogelijk zou zijn zonder hun bijdrage. Dit draagvlak onder de ondernemers zou ook mee moeten wegen met de beslissing over het wel of niet voortzetten van het fonds. Een mogelijke invulling van deze evaluatie zou een enquête onder alle betrokken ondernemers kunnen zijn, met vragen over bijvoorbeeld de bekendheid, betrokkenheid en de beleefde toegevoegde waarde van het fonds.

PNL vindt het positief wanneer ondernemers samenwerken. Aangezien de ondernemers in deze situatie verplicht zijn om financieel bij te dragen, is het wel van belang dat dit initiatief breed gedragen wordt door de ondernemers van Laarbeek. Voor hen is het ondernemersfonds tenslotte bedoeld.

Fractie PNL

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.