Evaluatie GR Blink

22 april 2021

Woensdagavond 21 april vond in het kader van de evaluatie van de GR Blink (het regionale samenwerkingsverband waarbinnen de afval- en reinigingstaken worden geregeld) een online-sessie plaats met gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten. Hierin werd de samenwerking in de GR Blink tegen het licht gehouden, zoals iedere 3-jaar gebeurt. Er kwamen vragen aan de orde als: Wat verwachten de deelnemers ervan? Wat moet Blink leveren, en doet ze dat goed? Hoe verloopt de samenwerking tussen de deelnemers? De deelnemers konden via vragen aangeven wat ze van Blink vinden en wat ze van deze organisatie verwachten. Een punt wat niet voor het eerst naar voren kwam is dat raadsleden van mening zijn dat ze weinig invloed hebben op gemeenschappelijke regelingen zoals Blink. De input hiervan wordt gebruikt bij het onderzoek.

Adviesbureau Berenschot voert als externe onderzoeker op dit moment deze evaluatie uit. Het onderzoek gaat niet alleen over het verleden, maar moet ook een goed beeld opleveren van wat in de toekomst nodig is en hoe dat het beste kan worden georganiseerd.

Voor PNL waren Willie Maas, Wim van Dijk, Jan Hendriks en Ronnie Tijssen aanwezig. Donderdag 22 april vindt een tweede bijeenkomst plaats met dezelfde inhoud.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.