Er valt echt iets te kiezen op 21 maart!

24 februari 2018

Meer dan ooit valt er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart iets te kiezen in Laarbeek.

“Veel mensen stellen ons de vraag wat de verschillen zijn tussen PNL en de andere partijen. Soms wordt gedacht dat er nauwelijks verschil in opvattingen is. De werkelijkheid is écht anders”, aldus lijsttrekker Bowen Straatman.

“Geen van de andere Laarbeekse partijprogramma’s bevat zoveel concrete doelen als dat van onze partij. Het programma voor de komende 4 jaren is geschreven vanuit onze visie dat alle kernen even belangrijk zijn. En dat menen we ook echt!”, vult Wim van Dijk aan.

De verschillen uitgelegd

“Het op orde brengen van de financiën van de gemeente Laarbeek is voor PNL het belangrijkste speerpunt”, zegt Ria van der Zanden. Ton van de Wijdeven: “Ook gaan wij een einde maken aan de sterke lastenstijgingen waarmee inwoners en ondernemers de afgelopen jaren zijn geconfronteerd.” “Lage lasten en investeringen gericht op bedrijfseconomische grondslagen, dat is wat we als PNL willen”, vervolgt Arian de Groot. “Mede door te zorgen voor een goede financiële basis, kan de zorg in alle kernen toegankelijk blijven voor iedereen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst”, meent Toon Brouwers.

Jan Hendriks verteld: “PNL streeft naar de bouw van 400 woningen in de komende 4 jaar. Extra aandacht daarbij gaat er naar bouwen in Aarle-Rixtel en Lieshout.” “Naast financiën, zorg en woningbouw zijn verkeersproblematiek en duurzaamheid belangrijke speerpunten in ons partijprogramma. PNL richt zich op de verkeersproblematiek van bijvoorbeeld de Beekse Brug en de verkeersveiligheid in de kernen”, aldus Ronnie Tijssen. “Bij duurzaamheid wordt”, volgens Hans Vereijken, ”ingezet op bedrijfseconomische investeringen die voordeel hebben voor inwoners én ondernemers.”

Vier kernen, één partij!

Harriëtte van Delden zegt: “Onze partij bestaat uit mensen afkomstig uit alle geledingen van de 4 Laarbeekse kernen. Zij staan midden in de samenleving en weten wat er speelt.” Ron van den Berkmortel vult aan: “Als enige partij in Laarbeek heeft PNL haar eigen jongerenafdeling. Jong PNL zet zich in voor jonge mensen in Laarbeek.”

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.