Dorpsontwikkeling Lieshout positief ontvangen

1 december 2022

De commissie Ruimtelijke Zaken boog zich woensdagavond 30 november over het voorstel om de onlangs gepresenteerde plannen rond het centrum van Lieshout als richting aan te houden bij de volgende stap om tot een definitief plan te komen.

Wat PNL betreft was het standpunt om geen supermarkt op de Heuvel te vestigen al voor de verkiezingen duidelijk, en dat geldt eveneens voor dat van de inwoners van Lieshout. Aan die wens is gehoor gegeven. Wat ons betreft is de nu gekozen locatie aan de Floreffenstraat het meest toegankelijk, zeker voor mensen die slecht ter been zijn of geen auto tot hun beschikking hebben. We beseffen ook dat iedere locatie voor- en nadelen heeft, zeker voor omwonenden.

Er ligt nu slechts een schets met ideeën, waar nog geen eindconclusies aan kunnen worden verbonden. Het betreft een vertrekpunt, waar wij ons als PNL goed in kunnen vinden. Het proces hiertoe is dermate intensief geweest dat we van mening zijn dat we hier in deze fase van het proces geen wijzigingen in aan moeten brengen.

Het CDA probeerde nog om het Franciscushof als locatie voor een supermarkt in te brengen. Verantwoordelijk wethouder van den Berkmortel (PNL), alle andere partijen en ook stichting Plan Lieshout vonden dit geen goed idee. “Echt niet doen”, zei ook Arian de Groot namens onze partij.

Het spreekt verder voor zich dat de financiële haalbaarheid een belangrijke factor is in het kaderstellend besluit dat nu zal worden voorbereid. Tom de Beer, voor het eerst actief als commissielid, sprak namens PNL ook nog waardering uit voor het proces dat aan het voorliggende voorstel voorafgegaan is. Op 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.