De Heuvel en Gulden Land

15 april 2021

Tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Domein van woensdag 14 april werden de commissieleden bijgepraat over de stand van zaken omtrent de Heuvel in Lieshout. Medegedeeld werd dat er de laatste weken overleg geweest is met de stichting Plan Lieshout, Rialto Vastgoedontwikkeling en gemeente. Hieruit zijn aanpassingen op de bestaande plannen naar voren gekomen. Dit overleg is nog niet ten einde. De bedoeling is dat er rond eind mei een bijeenkomst komt voor en met de inwoners van Lieshout. Plan Lieshout neemt zelf ook de ondernemers mee in de plannen. Nog voor de zomer komt de uitslag van een verkeersonderzoek, met als belangrijk onderdeel de parkeeroplossingen, naar de gemeenteraad. Volgens de wethouder vinden de gesprekken op een positieve manier plaats.

Middels een presentatie werd er tevens een update gegeven over het Gulden Land. Het terrein op de kop van Aarle-Rixtel, gelegen tegen de kruising van de kanalen. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan een motie die destijds door PNL, ABL en CDA is ingediend en aangenomen. Hierin werd het college opgedragen om, in plaats van de voorgestelde €1.2 miljoen uit te geven, externe financieringsbronnen te zoeken om het project geheel of gedeeltelijk te kunnen uitvoeren. Als eerste is nu het deelproject over de natuurontwikkeling uitgewerkt. Dit betreft het gedeelte aan de noordelijke punt van het gebied, ter grootte van 17.54 hectare. Buiten de verschillende soorten groen die hiervoor in het plan zijn opgenomen, wordt ook onderzocht of het haalbaar is hier een horecagelegenheid en recreatiemogelijkheden te situeren. Afhankelijk van het al dan niet doorgaan van externe financieringsbronnen, zullen de geraamde kosten voor Laarbeek €315.000, €530.000 of €638.000 bedragen (er zijn 3-scenario’s). De gemeenteraad beslist op een later moment uiteindelijk over het nog op te stellen voorstel.

Voor PNL deden Arian de Groot en Wim van Dijk als commissielieden het woord.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.