Cursus Politiek Actief

6 mei 2021

Wil je wel eens weten waar het gemeentebestuur zich mee bezighoudt? Wil je zelf wellicht actief worden in de Laarbeekse politiek? Of je wilt gewoon een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!

Het Rijk, de Provincie en de gemeente hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Waar beslist de gemeente (zelf) over? Hoe is de rolverdeling tussen gemeenteraad, de burgemeester en wethouders en ambtenaren? In de cursus Politiek Actief komen dit soort onderwerpen aan de orde. In de afgelopen jaren is deze cursus ook al diverse keren gegeven en hebben in totaal ruim zestig inwoners, waaronder een aantal huidige fractie- en bestuursleden van PNL, met veel enthousiasme hieraan deelgenomen. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in aantocht biedt de gemeente deze cursus nu opnieuw gratis aan.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een ander thema. Naast theoretische kennis, is er bijvoorbeeld ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Politici en bestuurders – onder andere burgemeester Frank van der Meijden – wisselen kennis en ervaringen uit.

De data van de bijeenkomsten zijn:

-maandag 20 september: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur;
-donderdag 30 september: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad;
-donderdag 7 oktober: Workshop debatteren;
-donderdag 14 oktober 2021: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ca 22.00 uur en vinden plaats in de politieke arena van de gemeente: de raadszaal van het gemeentehuis.

Inwoners van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd in de lokale politiek. Of je daarin uiteindelijk ook actief wordt, is uiteraard helemaal aan jou. Heb je interesse? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar: René van Heijnsbergen (griffier). Heb je nog vragen, bel dan even (06 53713203).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.