Cursus Politiek Actief – Durf jij de gemeente Laarbeek mee te besturen?

29 november 2022

Is Laarbeek veilig genoeg voor ons en onze kinderen?
Hoe zetten we de gemeente Laarbeek toeristisch gebied op de kaart?
Hoe draagt Laarbeek bij aan de energietransitie?
En hoe zit het met de bereikbaarheid?
Wat kunnen we betekenen voor mensen die geen werk hebben?

Zomaar enkele onderwerpen waar het gemeentebestuur zich mee bezighoudt. Jij kunt hierin een rol spelen! Misschien door zelf actief te worden in de Laarbeekse politiek? Of wil je een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou! Veel van de huidige fractie-, commissie- en bestuursleden gingen je hier al in voor.

Het Rijk, de Provincie en de gemeente hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Waar beslist de gemeente (zelf) over? Hoe is de rolverdeling tussen de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren? In de cursus Politiek Actief komen dit soort onderwerpen aan de orde. In de afgelopen jaren is deze cursus al diverse keren gegeven en hebben ruim zestig inwoners met veel enthousiasme hieraan deelgenomen. Bij genoeg geïnteresseerden organiseren we deze cursus begin 2023 nog een keer. Een mooi moment omdat we dan juist in verkiezingstijd zitten.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een ander thema. Naast theoretische kennis, is er bijvoorbeeld ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Politici en bestuurders – onder anderen burgemeester Frank van der Meijden – wisselen kennis en ervaringen uit.

De data van de bijeenkomsten zijn:

– Dinsdag 17 januari: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur;
– Dinsdag 24 januari: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad;
– Donderdag 2 februari: workshop debatteren;
– Donderdag 9 februari: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ca 22.00 uur. Ze vinden plaats in de politieke arena van de gemeente: de raadszaal van het gemeentehuis.

Doe je mee? Inwoners van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd in de lokale politiek. Of je daarin uiteindelijk ook actief wordt, is natuurlijk helemaal aan jou. Heb je interesse? Meld je alvast aan en stuur een e-mail met je contactgegevens naar de griffier René van Heijnsbergen, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl of bel naar 06 5371 3203.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.