Concept RES 1.0 MRE vrijgegeven

27 maart 2021

In Nederland is er een klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 30 energieregio’s maken plannen om aan die afspraken te voldoen. Zo’n plan heet Regionale Energiestrategie (RES). In die plannen staat hoe de regio’s meer duurzame energie en minder aardgas gaan gebruiken. Dat is de energietransitie.

De RES is een regionaal samenwerkingsverband. De gemeenten onderzoeken gezamenlijk per thema de mogelijkheden om de energietransitie uit te voeren. Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En waar kan energie worden bespaard? Dat wordt regionaal bekeken. De besluiten daarover, worden lokaal genomen. Gemeenten zijn dus zelf aan zet.

De 21 wethouders energie en duurzaamheid binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE), waartoe ook Laarbeek behoort, gaven zaterdag 20 maart de concept RES 1.0 vrij voor consultatie door gemeenteraden, provincie en waterschappen. Zij kunnen tot eind juni hierop reageren. De wethouders hebben de ambitie uitgesproken om in november de RES 1.0 ter besluitvorming voor te leggen.

Alles over concept RES 1.0 MRE is HIER te lezen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.